Ffurflen Gais Modiwl Adrannol ar AberDysgu Blackboard

Rhaid i’r ffurflen hon gael ei llenwi gan yr aelod o staff sy’n gyfrifol am y Modiwl Adrannol ar AberDysgu Blackboard. (Caiff yr unigolyn hwn ei ychwanegu fel hyfforddwr ar y modiwl, a bydd yn gallu ychwanegu cynnwys a neilltuo rolau i staff eraill)

Modiwlau Angenrheidiol: (Ticiwch fel y bo'n briodol)