Ffurflen Gais am y Safle SharePoint

Gellir defnyddio'r ffurflen hon i wneud cais i greu safle ar wasanaeth SharePoint Prifysgol Aberystwyth ac i gael yr hawl i reoli'r safle hwnnw: https://sharepoint.aber.ac.uk/

Mae o safle:

Rhaid i'r rhan hon gael ei llenwi gan yr aelod o staff a fydd yn rheoli'r safle.

Deallaf, gan mai myfi yw perchennog cofrestredig y cyfrif hwn, mai fi sy'n gyfrifol am yr holl ddefnydd a wneir ohono a diogelwch y cynnwys, yn enwedig wrth rannu a dyrannu caniatâd. Cytunaf i gadw at Reolau a Rheoliadau'r Gwasanaethau Gwybodaeth.

Rwyf wedi darllen y datganiad uchod ac yn ei dderbyn