Ffurflen Gais Mynediad i Teams i Ddefnyddwyr Allanol

Gellir gwahodd unrhyw ddefnyddiwr i gymryd rhan mewn cyfarfod Teams gan ddefnyddio ei gyfeiriad e-bost heb gael ei ychwanegu at y safle. Gweler ein 'Cwestiynau Cyffredin' ynglŷn â chyfarfodydd Teams.


Os oes angen mynediad llawn i’r safle Teams gallwch ychwanegu unrhyw un sydd â chyfeiriad e-bost *ac.uk.
Ar gyfer defnyddwyr sydd angen mynediad llawn i safle Teams sydd heb gyfeiriad e-bost *ac.uk, defnyddiwch y ffurflen ganlynol i ofyn am fynediad.

Dim ond parthau cyfan y gellir eu hychwanegu, nid cyfeiriadau e-bost unigol, felly ystyriwch a oes wir angen mynediad i’r wefan Teams. Am y rheswm yma, ni ellir ychwanegu parthau byd-eang, er enghraifft, google.co.uk, hotmail.com.