Rheoli Negeseuon Ebost

Polisi’r Brifysgol ar ddefnyddio ebost

Pam mae angen i mi reoli fy negeseuon ebost?

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gyflwyno system Reoli Cofnodion effeithlon ar gyfer cofnodion papur a chofnodion electronig. Drwy reoli negeseuon ebost gellir rheoli lle yn fwy effeithlon ac effeithiol, yn ddiriaethol ac ar y gweinydd. Gellir hefyd wneud defnydd mwy effeithiol ac effeithlon o amser staff, gwella’r rheolaeth ar adnoddau gwybodaeth gwerthfawr a sicrhau cydymffurfiad â deddfwriaeth a safonau.

Sut alla i reoli fy negeseuon ebost?

Canllawiau

Pa negeseuon ebost y gallaf gael gwared arnynt fel rheol?

  • Ymatebion ‘allan o’r swyddfa’ awtomatig
  • Negeseuon ebost sy’n cadarnhau y bydd rhywun yn bresennol mewn cyfarfod/digwyddiad
  • Fersiynau drafft o negeseuon ebost
  • Negeseuon ebost diwerth
  • Negeseuon ebost personol
  • Negeseuon ebost y cawsoch gopi ohonynt er gwybodaeth yn unig

Pa negeseuon ebost y mae’n rhaid i mi eu cadw?

  • Cadwch gopïau gwreiddiol o’r holl negeseuon ebost y mae’n debyg y byddant yn werthfawr fel tystiolaeth mewn trafodion cyfreithiol cyfredol neu rai y gellid eu cynnal yn y dyfodol
  • Cadwch gopïau gwreiddiol o’r holl negeseuon ebost y mae eu hangen ar gyfer swyddogaethau busnes