Staff

EnwEbostFfônTeitl y Swydd 
Annette Edwards aee@aber.ac.uk 2386

Arweinydd Thema Datblygu Staff Academaidd

Dr Ian Archer ina@aber.ac.uk 1618 Swyddog Datblygu Sgiliau
Mary Jacob pgcthe@aber.ac.uk 2473 Cydgysylltydd Datblygu Dysgu ac Addysgu
Rhian Harrington rhh14@aber.ac.uk 2117

Cynorthwyydd Cymorth Uned Datblygu Dysgu ac Addysgu

Arholwr Allanol Arwain mewn Prifysgolion      

Arholwr Allanol AUMA

     
Yr Athro Simon Haslett profsimonhaslett@icloud.com   Ymgynghorydd
Arholwr Allanol TUAAU
     
Dr Edd Pitt e.pitt@kent.ac.uk  

Prifysgol Kent

Arholwr Allanol Cymrodoriaethau'r Academi Uwch      
Danielle Hinton D.M.Hinton@bham.ac.uk   Prifysgol Birmingham
       
       
       

 

udda@aber.ac.uk - Ymholiadau cyffredinol

pgr-tpau@aber.ac.uk - Addysgu i Uwchraddedigion ym Mhrifysgol Aberystwyth

cpdstaff@aber.ac.uk - Gweithdy/Ymholiadau cwrs

pgcthe@aber.ac.uk - Ymholiadau TUAAU

fellows@aber.ac.uk - Cymrodoriaethau'r Academi Addysg Uwch