Ymchwil mewn Mathemateg

Ymchwil mewn Mathemateg

‌‌Rydym fel sefydliad yn rhoi pwyslais cryf ar waith ymchwil, ac yn cefnogi grwpiau ymchwil sy'n gweithio'n flaenllaw ym maes gwyddoniaeth ar lefel byd-eang.

Mae'r ymchwilwyr ym mhob grŵp yn ymwneud â chynlluniau cydweithio ehangach.