Gweithgareddau Ymestyn Allan

Mae staff a myfyrwyr o’r Adran Fathemateg yn cydweithio er mwyn ymgysylltu â chymunedau y tu allan i’r Brifysgol.

Ymgysylltiad ag Ysgolion

Mae aelodau o’r adran yn ymweld ag ysgolion lleol yn gyson, gan geisio adlonni ac addysgu mewn amrywiaeth o bynciau mathemategol.

Rydym yn cynnig y cyflwyniadau canlynol er mwyn hybu diddordeb disgyblion ac athrawon; gellir eu teilwra i grwpiau oedran gwahanol, a'u gwneud yn addas ar gyfer y maes llafur priodol.

  • Pam astudio Mathemateg?
  • Taith Corryn i’r Gwe (cyflwyniad Mathemateg Bur ar symio cyfresi anfeidraidd o rifau)
  • Mathemateg Swigod Sebon (cymhwysiad mathemateg er mwyn datrys problemau geometrig, gall gynnwys calcwlws)
  • Teilsio anghyfnodol (Ydyw'n bosib i lenwi'r plân anfeidraidd â theils fel nad yw'r patrwm yn ailadrodd? Gwneir defnydd o syniadau sy'n cynnwys cymesuredd a dychweliad.)
  • Cyfernodau Cyngherddol
  • Mathemateg mewn Chwaraeon (pam fod geometreg a mecaneg yn bwysig mewn pêl droed a rygbi? Sut gall algebra a chalcwlws fod o ddefnydd er mwyn optimeiddio strategaeth ras geir?)
  • Dis Annhrosaidd (defnyddio tebygoleg er mwyn archwilio'r syniad o dransitifiaeth)
  • Ffractalau (beth yw dimensiwn siâp? Cymwysiadau o ffracsiynau a/neu logarithmau i geometreg)

Cysylltwch â ni am fwy o fanylion, neu er mwyn gofyn am gyflwyniadau posib eraill.

App "Match-a-mathics"

Mae ein app match-a-mathics ni yn gêm rhad ac am ddim sy’n eich galluogi chi i ddysgu ac adolygu cysyniadau pwysig yn y maes mathemateg. Mae’r syniad wedi’i seilio ar gêm paru cardiau i blant, lle’r ydych yn chwilio am bâr o gardiau tebyg, ond yn yr achos hwn mae rhaid i chi ddod o hyd i ddolen fathemategol rhwng y cardiau’n gyntaf. Mae pynciau penodol yn cynnwys algebra, calcwlws, geometreg a thebygoleg, a safon y cwestiynau ydy lefel-A. Cewch chwarae ar eich pen eich hun neu gystadlu yn erbyn ffrind i weld pa un ohonoch chi ydy’r gorau wrth sôn am wybodaeth fathemategol.

Cewch y gêm hon ar Android ar Google Play ac ar iPhones ar iTunes