Cysylltwch â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Sut mae’ch Adran wedi ymateb i’ch adborth

Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud ag addysgu neu ymchwil mewn Mathemateg. Gallwch gysylltu â swyddfa gyffredinol yr adran a chaiff eich ymholiad ei basio ymlaen i’r person priodol. Gallwch gysylltu â ni fel a ganlyn:

Adran Fathemateg
Adeilad y Gwyddorau Ffisegol
Campws Penglais
Prifysgol Aberystwyth
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 3BZ

Ffôn: 01970 622 802

Ffacs: 01970 622 826

E-bost: maths@aber.ac.uk

Am wybodaeth bellach ynghylch ein lleoliad, a chymorth er mwyn cynllunio eich taith, ewch i’r dudalen Mapiau a Theithio