Cysylltu â Ni

Os ydych yn fyfyriwr a hoffai mynegi barn ar fannau y gall y Brifysgol wella er mwyn gwella eich profiad myfyriwr, a wnewch chi ddefnyddio'r ffurflen Rho Wybod Nawr os gwelwch yn dda.

Mae swyddfa gyffredinol yr Adran Ieithoedd Modern ar agor yn ystod yr wythnos 9:00-13:00 a 14:00-17:00.

Er mwyn cysylltu ag aelod o staff penodol, defnyddiwch y rhestr staff. Os na fedrwch chi ddod o hyd i'r person cywir, triwch Gyfeiriadur y Brifysgol.

Bydd y Brifysgol yn prosesu’r data personol a gasglwyd drwy’r ffurflen hon ar sail eich caniatâd (Erthygl 6(1)(a) GDPR). Bydd eich data personol yn cael ei basio i’r adran yn y Brifysgol sydd fwyaf addas i ymdrin â’ch cyfathrebiad. Efallai y byddant yn cysylltu â chi mewn ymateb i hyn, ond gallwch optio allan o dderbyn rhagor o negeseuon ar unrhyw adeg.