Penodi Cyfarwyddwr i'r Bartneriaeth Ymchwil a Menter

02 Hydref 2006

Penodwyd y Dr Hugh Aldridge yn Gyfarwyddwr ar y Bartneriaeth Ymchwil a Menter newydd a sefydlwyd gan Brifysgol Cymru, Aberystwyth a Phrifysgol Cymru Bangor.

Y Cenhedloedd Unedig yn troi at Brifysgolion Aberystwyth a Bangor

04 Hydref 2006

Mae Sefydliad Datblygu Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig wedi troi at Brifysgolion Cymru, Aberystwyth a Bangor am arbenigedd er mwyn datblygu mentrau ar y cyd mewn datblygiad economaidd cynaladwy a lleihau tlodi ar draws y byd.

Stereo i weld yr Haul mewn 3D

26 Hydref 2006

Mae Dr Andy Breen, cyd-ymchwilydd ar offeryn SECCHI sydd yn rhan o Stereo, taith ddiweddaraf NASA i'r Haul, wedi croesawu'r lansiad llwyddiannus.

Llwyddiant ar University Challenge

06 Hydref 2006

Mae tîm 'University Challenge' Aberystwyth trwyddo i ail rownd y gystadleuaeth eleni ar ôl curo Bryste yn y rownd gyntaf.

Llunio Polisi Tramor mewn Cymdeithas Amlddiwylliannol

16 Hydref 2006

Bydd yr Athro Christpher Hill, Cyfarwyddwr y Ganolfan o Astudiaethau Tramor ym Mhrifysgol Caergrawnt, yn traddodi Darlith Goffa Flynyddol E H Carr yn Aberystwyth.

Tir Bywyd a Hamdden

17 Hydref 2006

Mae ffynhonell allweddol o wybodaeth am amaethyddiaeth a'r economi wledig ar gael yn awr i bobl sy'n byw yng ngorllewin Cymru fel rhan o brosiect arbrofol.

'Plurinational Democracy: Europe and the Nationalities Question'

23 Hydref 2006

Yr Athro Michael Keating o Sefydliad y Brifysgol Ewropeaidd yn Fflorens i ddarlithio yn Aberystwyth.

Casgliad llyfrau prin PCA

23 Hydref 2006

Mae Dermot Ryan, Arweinydd Tîm Rheoli Casgliadau yn Gwasanaethau Gwybodaeth yn hyrwyddo casgliad o dros 10,000 o lyfrau a llawysgrifau prin sydd gan y Brifysgol.