'Wellcome' yn croesawu parasitiaid i Aberystwyth

01 Mai 2008

Efallai bod afonydd a llynnoedd Affrica, De America ac Asia filoedd o filltiroedd o Aberystwyth, ond dyma lle mae'r Athro Karl Hoffmann IBERS ar fin dechrau prosiect ymchwil sydd â'r potensial i wella bywydau miliynau o bobl.

Unedau creadigol

19 Mai 2008

Dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu 16 uned fusnes ar gyfer y celfyddydau creadigol yng Nghanolfan y Celfyddydau. Cafodd yr unedau eu creu gan y practis dylunio byd-enwog Heatherwick Studio.

'Wellcome' yn croesawu parasitiaid i Aberystwyth

01 Mai 2008

Efallai bod afonydd a llynnoedd Affrica, De America ac Asia filoedd o filltiroedd o Aberystwyth, ond dyma lle mae'r Athro Karl Hoffmann IBERS ar fin dechrau prosiect ymchwil sydd â'r potensial i wella bywydau miliynau o bobl.

Darlith O'Donnell 'People called Keltoi, the La Tène Style, and ancient Celtic languages: the threefold Celts in the light of geography'

01 Mai 2008

Bydd yr Athro John Koch o Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd yn traddodi Darlith O'Donnell eleni ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Oed blodau menyn

12 Mai 2008

Mae'r Dr John Warren yn meddwl ei fod yn gallu profi oedran cae wrth gyfru'r blodau menyn sydd â mwyn na 5 petal. Allwch chi ei gynorthwyo i brofi ei ddamcaniaeth?

Tirluniau'r Mabinogi

15 Mai 2008

Bydd Dr John Bollard, Uwch Olygydd yr African American National Biography ym Mhrifysgol Harvard, yn ymweld ag Aberystwyth ddydd Gwener 23 Mai i draddodi darlith yn Saesneg ar y pwnc 'Landscapes of the Mabinogi'.

Ffiseg ar frig tabl Guardian

16 Mai 2008

Mae myfyrwyr Ffiseg Aberystwyth yn hapusach gyda safon y dysgu yn eu pwnc na myfyrwyr y pwnc mewn unrhyw Brifysgol arall yn y Deyrnas Gyfunol yn ôl y Guardian University Guide 2009.

Ffit ac Iach

13 Mai 2008

Mae Canolfan Chwaraeon y Brifysgol yn lansio rhaglen wythnos o weithgareddau er mwyn cymell aelodau staff i ofalu mwy em eu hiechyd a gwneud mwy o ymarfer corff – Dydd Llun 9 tan Dydd Gwener 13 Mehefin.

Perfformio a Gwleidyddiaeth

23 Mai 2008

Ar yr 2il o Fehefin bydd Yr Athro Joe Roach o Brifysgol Yale yn ymweld ag Aberystwyth i drafod ei waith diweddaraf, World Performance Project, fel rhan o Gyfres Siaradwyr Adnabyddus y Grwp Ymchwil Perfformio a Gwleidyddiaeth.