Skyful of Lies and Black Swans

Nik Gowing

Nik Gowing

04 Rhagfyr 2009

Nos Lun 7 Rhagfyr 2009 am 7.00 o'r gloch.
Adeilad Gwleidyddiaeth Rhyngwladol.

Gweler y dudalen Saesneg am fanylion pellach.