Canolfan Sgiliau

07 Rhagfyr 2009

Staff Canolfan Sgiliau Aber-Bangor yn awyddus i siarad gyda busnesau lleol ac adrannau academaidd am eu hanghenion hyfforddi.

Skyful of Lies and Black Swans

04 Rhagfyr 2009

Nik Gowing o BBC World News i drafod pwy sydd yn rheoli symudiadau pwer gwybodaeth mewn argyfyngau sydyn fel rhan o ddathliadau 90 mlwyddiant Adran Gwleidyddiaeth Rhyngwladol.

Cadair Waitrose

14 Rhagfyr 2009

Waitrose i ariannu'r Gadair Gyntaf mewn Amaethyddiaeth Gynaliadwy yn y Deyrnas Gyfunol. Fe'i lleolir o fewn IBERS.

Dr Aileen Smith 1953-2009

16 Rhagfyr 2009

Gyda thristwch mawr y nodwn farwolaeth Dr Aileen Smith, Uwch Ddarlithydd yn Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Chefn Gwlad.

Partneriaeth lwyddiannus

09 Rhagfyr 2009

Parneriaeth Ymchwil a Menter Aber-Bangor yn cyrraedd ei tharged ar gyfer incwm ymchwil ddwy flynedd yn gynharach na'r disgwyl.