Gwneud Gwahaniaeth – Fideo-gynadledda

Mr Geoff Constable yn fideogynadledda gyda chydweithiwr

Mr Geoff Constable yn fideogynadledda gyda chydweithiwr

16 Mai 2011

Ar ddydd Llun 16eg a dydd Iau 19eg  o Fai bydd aelodau o’r tîm Gwasanaethau Gwybodaeth  yn cynnal ‘sesiynau blasu’ fideogynadledda ar gyfer holl staff a myfyrwyr y Brifysgol.

Dros y ddeuddydd yma bydd dwy o stiwdios fideogynadledda’r Brifysgol yn cael eu cysylltu a’i gilydd ac â nifer o gyfrifiaduron fydd wedi eu lleoli yma ac acw ar Gampws Penglais a Champws Gogerddan.

Bydd y digwyddiad yn dangos beth yw posibiliadau’r dechnoleg yma o ran galluogi staff i osgoi teithio i gyfarfodydd, a thrwy hynny leihau allgyriadau carbon o danwydd.

Galwch draw i un o’r sesiynau blasu rhwng 11.30 a 15.00 yn  stiwdios fideogynadledda  y lleoliadau canlynol:

Dyma gyfle i ddysgu sut i arbed amser, arbed arian ac amddiffyn y blaned, yn ogystal â sut i ddarparu cyfleoedd i’ch myfyrwyr a gweld beth mae pobl eraill yn ei wneud. Croeso ichi alw draw unrhywbryd yn ystod yr amser a nodwyd am baned a sgwrs- does dim angen ichi archebu lle.

AU11011