Gwobr Llyfr y Flwyddyn

03 Mai 2011

Nofel gyntaf myfyriwr doethuriaeth o Aber ar Restr Hir Gwobr Llyfr y Flwyddyn.

Diwrnod EwroHwyl

03 Mai 2011

Y Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd yn cynnal  diwrnod o hwyl Ewropeaidd ar y 12fed o Fai 2011 i ddathlu Diwrnod Ewrop.

"Morality, Religion and Politics"

05 Mai 2011

Cyn Esgob Rhydychen, Yr Arglwydd Richard Harries o Bentregarth, i draddodi Darlith Flynyddol Syr D O Evans nos Lun 9ed Mai 2011.

Cyfraniadau graddedigion o 2012-13 ymlaen

09 Mai 2011

Cyngor y Brifysgol yn cymeradwyo lefel cyfraniad graddedigion ar gyfer 2012/13

"Eye and thou: Eye movements and social cognition"

10 Mai 2011

Darlith Dr Daniel Richardson

Neuaddau preswyl newydd

10 Mai 2011

Dewis chwe chwmni fel datblygwyr posibl ar gyfer neuaddau preswyl newydd gwerth £45m

Celf ddigidol

12 Mai 2011

Recordio Sbridiri, raglen deledu gelf i blant yn stiwdio ddigidol newydd y Brifysgol.

Rhwydwaith uwch gyfrifiaduro

13 Mai 2011

Penodi David Craddock, Cyfarwyddwr Prosiectau Menter a Chydweithio PA, yn brif weithredwr HPC Cymru.

Gwneud Gwahaniaeth – Fideo-gynadledda

16 Mai 2011

Gwasanaethau Gwybodaeth yn arddangos fideogynadledda ar ddydd Llun 16eg a dydd Iau 19eg o Fai ar gyfer  Wythnos Gynaliadwyedd.

Galw pob Aber-preneur!

18 Mai 2011

Cynhelir Wythnos Cychwyn Busnes Prifysgol Aberystwyth ar y campws o ddydd Llun 6 –Gwener 10 Mehefin 2011.

Diwrnod Beicio i’r Gwaith

18 Mai 2011

‘Diwrnod Beicio i’r Gwaith’ yn Prifysgol Aberystwyth – Cyfle i leihau’ch ôl troed carbon drwy ymuno â’n cynllun beicio i’r gwaith.

Ynni bio-màs

19 Mai 2011

Y Sefydliad Technoleg Ynni  yn cyhoeddi IBERS fel parter ar gynllun £4.7m i astudio ynni bio-màs

Cystadleuaeth Unded Greadigol

20 Mai 2011

Cyfle i ennill gofod stiwdio yn ddi-rent am y flwyddyn o fis Medi 2011 ymlaen, yn un o Unedau Creadigol arobryn Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Cyfrifiadura Gwyrdd

20 Mai 2011

Mae’r Gwasanaethau Gwybodaeth yn dangos meddalwedd arloesol o Aberystwyth sydd wedi arbed £37,000 o gostau trydan i’r Brifysgol.

Yr Antiques Roadshow yn Ymweld â Phrifysgol Aberystwyth

23 Mai 2011

Bydd rhaglen nos Sul BBC1, Antiques Roadshow, yn ffilmio yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar ddydd Iau 9fed Mehefin 2011.

Hyfforddi ar gyfer dyfodol ffermio

23 Mai 2011

IBERS yn arwain rhaglen hyfforddi newydd gwerth miliynau er mwyn creu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr a fydd yn cefnogi miloedd o ffermwyr trwy’r DU.

Cadair er Anrhydedd am wasanaeth i Ymchwil Coedwigaeth

24 Mai 2011

Cadair er Anrhydedd i Dr. Hugh Evans, Pennaeth Ymchwil Coedwigoedd yng Nghymru, am wasanaeth i Ymchwil Coedwigaeth.

Herio Mythau Gwleidyddol

24 Mai 2011

Yr Athro Roger Scully i herio mythau am radicaliaeth wleidyddol Gymreig yn ei ddarlith agoriadol ar nos Iau 26 Mai.

Rasio beics

25 Mai 2011

Aberystwyth yn cynnal ail rownd Cyfres Taith Halfords ar ddydd Iau 26ain Mai.

Cynllun Gosod Ystafell

31 Mai 2011

Prifysgol Aberystwyth yn lansio Cynllun Gosod Ystafell ddydd Mercher 1 Mehefin 2011.