Astudio uwchraddedig

01 Tachwedd 2011

Cyfle i ddysgu mwy am y cyrsiau, y cyllid a’r cymorth sydd ar gael yn Ffair Astudio Uwchraddedig Aberystwyth ar ddydd Mercher 2 Tachwedd.

Cefnogi Chwaraeon

02 Tachwedd 2011

Aelodau o Uwch Dîm Rheoli y Brifysgol yn ymuno â chynrychiolwyr o Urdd y Myfyrwyr ac yn cefnogi eu myfyrwyr wrth iddynt gystadlu mewn amrywiaeth o gampau.

Newid hinsawdd

04 Tachwedd 2011

Mae ymchwil gan wyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn dangos y bydd rhaid i fywyd gwyllt ym moroedd Cymru ymateb yr un mor gyflym i effeithiau newid hinsawdd â bywyd gwyllt ar y tir.

Ffiseg ysbrydoledig

09 Tachwedd 2011

Enwi labordai Ffiseg a Mathemateg ar ôl Dr Tudor Jenkins, “athro ffiseg ysbrydoledig”.

‘Y Camau Nesaf i Ddatganoli: Gwleidyddiaeth a Chyllid’

09 Tachwedd 2011

Carwyn Jones AC, Prif Weinidog Cymru, i draddodi Darlith Flynyddol 2011 Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru.

Dawnsio ar y sgrin

10 Tachwedd 2011

Bydd alumna Aber a chyflwynwraig The One Show, Alex Jones, yn parhau i greu argraff gyda’i dawnsio ar raglen Strictly Come Dancing y penwythnos hwn.

Rhodd o Daiwan

08 Tachwedd 2011

Prifysgol Aberystwyth yn derbyn rhodd hael oddi wrth Brifysgol Tamkang, Danshui, Taiwan.

Argyfwng Ardal yr Ewro

03 Tachwedd 2011

Ar ASE Derek Vaughan a Phennaeth Swyddfa Wybodaeth y Senedd Ewropeaidd, Michael Shackleton, yn trafod argyfwng Ardal yr Ewro a beth mae’n ei olygu i ni.

Wythnos Fenter 2011

10 Tachwedd 2011

Digwyddiadau i fyfyrwyr, graddedigion a staff i nodi Wythnos Fenter y Byd (14 - 18 Tachwedd 2011).

Cryfhau’r cyswllt â Tsiena

11 Tachwedd 2011

Cafodd Prifysgol Aberystwyth y fraint yn ddiweddar o groesawu dirprwyaeth o ymwelwyr pwysig o Tsiena.

Pasbort Theatr

16 Tachwedd 2011

Myfyrwyr Theatr, Ffilm a Theledu y Brifysgol yn rhan o brosiect arloesol.

Gyrfa i Pudsey

16 Tachwedd 2011

Staff Gwasanaeth Gyrfaoedd yn gofyn i fyfyrwyr ddewis gyrfa i Pudsey.

Ymddygiad anifeiliaid

17 Tachwedd 2011

Aberystwyth i gynnal Cynhadledd Basg 2012 y Gymdeithas Astudio Ymddygiad Anifeiliaid.

Question Time

17 Tachwedd 2011

Question Time, rhaglen drafod wleidyddol BBC 1, yn cael ei ffilmio yng Nghanolfan y Celfyddydau y Brifysgol.

Dathlu llwyddiant dysgu am oes

21 Tachwedd 2011

Yr Ysgol Addysg a Dysgu Gydol Oes yn dyfarnu gwobrau yn Seremoni Wobrwyo Cymraeg i Oedolion a Dysgu Gydol Oes.

Meistr mewn Cysylltedd

22 Tachwedd 2011

Aberystwyth yn lansio’r cymhwyster uwchraddedig cyntaf o’i fath yn y byd mewn Cysylltedd.

“A Pursuit of a Europe, Whole and Free”

24 Tachwedd 2011

Bruce Jackson, Llywydd y Prosiect Democratiaethau Trosiannol, i draddodi darlith yn y Ganolfan Astudiaethau Ewropeaidd.

Llwybr llaethog

25 Tachwedd 2011

IBERS yn cyflwyno’r parlwr godro rotary diweddaraf yn Ffair Aeaf Cymru.

Dealltwriaeth iechyd

28 Tachwedd 2011

Prifysgol Aberystwyth a Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn arwyddo Memorandwm o Ddealltwriaeth.

Ail-gyflunio addysg uwch

30 Tachwedd 2011

Croesawu'r penderfyniad i adeiladu ar y bartneriaeth strategol gyda Phrifysgol Bangor.

Cystadleuaeth Ymryson Cyfreitha

30 Tachwedd 2011

Heddiw, bydd myfyrwyr o Adran y Gyfraith a Throseddeg yn cystadlu yn rownd gyntaf Cystadleuaeth Ymryson Cyfreitha Gwasg Prifysgol Rhydychen.