Teyrnged Olympaidd i Turing

Yr Athro Qiang Shen

Yr Athro Qiang Shen

29 Mai 2012

Mae gwyddonydd blaengar ym maes cyfrifiadureg wedi datgan fod ei gymal ef o’r daith gyfnewid i’r Fflam Olympaidd yn deyrnged i dad cyfrifiadureg fodern, Alan Turing.

Cludodd yr Athro Qiang Shen, Pennaeth Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol Aberystwyth, y ffagl trwy gyrion y dref ar ddydd Sul 27ain o Fai, wrth i’w gydweithwyr, ei fyfyrwyr, a’r cyhoedd ei gymeradwyo.

Yn fuan wedyn, croesawodd dros 8000 o bobl y Ffagl i Gaeau’r Ficerdy, caeau chwarae’r Brifysgol, wrth iddi gwblhau ei thaith o Abertawe i Aberystwyth.

Wedi iddo gwblhau ei gymal, dywedodd yr Athro Shen: “2012 yw canmlwyddiant genedigaeth Alan Turing, sylfaenwr cyfrifiadureg fodern a deallusrwydd artiffisial, ac un o ffigyrau amlwg yr ymgais i dorri codau yn ystod yr Ail Ryfel Byd. Yr oedd hi’n anrhydedd fawr imi gael fy newis i gludo’r Ffagl Olympaidd ac i ddatgan fod fy nghymal i o’r daith yn deyrnged er cof amdano.”

“Creodd Turing un o’r cynlluniau cyntaf ar gyfer cyfrifiadur a chanddo raglenni wedi’u storio, a gosododd feini sylfaen ym myd Dealltwriaeth Artiffisial. Mae’r cyflawniadau hyn wedi arwain at y byd cyfrifiadurol rydym yn byw ynddo heddiw, ac wedi braenaru’r tir ar gyfer y math ar ymchwil sy’n mynd â’n bryd ym Mhrifysgol Aberystwyth. Uwchlaw hyn oll, y mae ei waith wedi bod yn ysbrydoliaeth i genedlaethau o wyddonwyr a pheirianwyr.”

“Yr oedd hefyd yn bleser cael dathlu’r hyn a gyflawnwyd gan fy nghydweithwyr a’r myfyrwyr yn yr Adran a’r Brifysgol a chyda’r gymuned leol,” ychwanegodd.
Roedd yr Athro Shen yn un o bedwar cynrychiolydd o’r Brifysgol a fu’n cludo’r Ffagl Olympaidd.

Cyflwynwyd y Ffagl i Bridget James, aelod o staff Canolfan Chwaraeon y Brifysgol, ar risiau blaen Llyfrgell Genedlaethol Cymru wrth iddi adael Aberystwyth ar ddydd Llun 28 Mai, tra cymerodd y myfyrwyr Susanna Ditton, o’r Sefydliad Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a Shon Rowcliffe o’r Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, ran ar ddydd Sul.

AU17912