Rhythym Cuddwybodaeth Brydeinig

01 Mai 2012

Yr academydd a’r darlledwr, yr Arglwydd Hennessy o Nympsfield i draddodi darlith flynyddol y Ganolfan Astudiaethau Gwybodaeth Gudd a Diogelwch Rhyngwladol.

Gallai gwaed asidig arwain at aur Olympaidd

02 Mai 2012

Gallai techneg ymgynhesu newydd sy'n gwneud gwaed athletwr yn fwy asidig, brofi yn holl bwysig yn y ras am aur yng ngemau Olympaidd Llundain 2012.

Y theatr ôl-ddramatig

03 Mai 2012

Ysgolhaig nodedig ym myd y theatr, yr Athro Hans-Thies Lehmann, i ddarlithio yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu ar ddydd Gwener 4 Mai.

Dathliadau Olympaidd

03 Mai 2012

Dathliadau Olympaidd Ceredigion i’w cynnal ar Gaeau Ficerdy’r Brifysgol ar ddydd Sul y 27ain o Fai.

Rhywfo Môr Iwerddon

04 Mai 2012

Bydd tri aelod o staff ac un myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth yn rhwyfo ar draws Môr Iwerddon y penwythnos hwn fel rhan o ras yr Her Geltaidd.

Phys-CHIC yn gwneud ffiseg yn hwyl

04 Mai 2012

Myfyriwr o’r Brifysgol yn anelu i ennyn diddordeb pobl ifainc mewn mathemateg a gwyddoniaeth.

Darlithoedd Cyhoeddus

04 Mai 2012

Y Brifysgol yn cynnal dwy ddarlith gyhoeddus fawr ar yr 8fed a’r 9fed o Fai, 2012.

Iechyd byd-eang

09 Mai 2012

Ymchwilwyr o Aberystwyth yn cyflwyno ymchwil ar iechyd byd-eang i gynulleidfa rhyngwladol yn Chatham House ar ddydd Gwener 11 Mai.

Cynhadledd menywod mewn rhyfel ac yn rhyfela

10 Mai 2012

Cynhadledd i drafod trais ar sail rhyw yn erbyn menywod yn ystod cyfnod o ryfel.

Gweinidog Addysg i siarad yn y Brifysgol

10 Mai 2012

Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru y  Brifysgol i croesawy Leighton Andrews.

Blwyddyn mewn uned greadigol

11 Mai 2012

Blwyddyn ddi-rent mewn stiwdio i’w hennill mewn un o Unedau Creadigol arobryn Canolfan y Celfyddydau.

Diwrnod Ewrop

11 Mai 2012

Fel rhan o ddathliadau Diwrnod Ewrop yr wythnos hon, mae staff a myfyrwyr yng Nghanolfan Astudiaethau Ewropeaidd Prifysgol Aberystwyth wedi trefnu Diwrnod HwylEwro yfory (12 Mai) a fydd yn agored i'r cyhoedd.

Agor canolfan ffenomeg £6.8m

14 Mai 2012

Agor Canolfan Genedlaethol Ffenomeg Planhigion, buddsoddiad o £6.8m sydd yn cynnwys un o’r tai gwydr ymchwil mwyaf datblygedig yn y byd.

Ar y tudalennau iawn

15 Mai 2012

Dau ddarlithydd o Brifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn.

Arweinyddiaeth yn y Llynges

16 Mai 2012

Cyhoeddi’r llawlyfr cyntaf mewn bron i 50 mlynedd ar arweinyddiaeth o fewn y Llynges Frenhinol gan y Cymrawd Addysgu MBA, yr Athro Andrew St George.

Digwyddiadau hanesyddol Cymru ar-lein

17 Mai 2012

Gall digwyddiadau hanesyddol fel Streic y Glowyr gael ei gweld yn awr ar wefan newydd.

Wythnos Cychwyn Busnes

17 Mai 2012

Y Brifysgol yn cynnig gweithdai cychwyn busnes rhad ac am ddim ac sydd ar agor i bawb rhwng dydd Llun 28ain Mai a dydd Gwener 1af Mehefin.

Dathliadau’r Gemau Olympaidd

18 Mai 2012

Paratoadau ar droed ar gyfer noson o adloniant a dathlu ar Gaeau’r Ficerdy'r Brifysgol.

Gerald Davies i ymuno â dalthliadau pen-blwydd

23 Mai 2012

Yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff yn dathlu’i phenblwydd yn ddeg mlwydd oed trwy agor ei drysau i'r cyhoedd

£13m i’r biowyddorau

23 Mai 2012

Gweinidog dros Brifysgolion a Gwyddoniaeth, David Willetts, yn cyhoeddi £13m ar gyfer ymchwil ym myd biowyddoniaeth yn IBERS.

Cipio carbon

24 Mai 2012

Gwyddonwyr, cadwraethwyr, rheolwyr tir ac economegwyr yn trafod rheolaeth ucheldir Cymru, ardal sydd yn storio 1.9 biliwn tunnel o garbon deuocsid.

Penwythnos Olympaidd

24 Mai 2012

Mae penwythnos mawr o chwaraeon o’n blaenau wrth i’r dre groesawu’r Ffagl Olympaidd ddydd Sul.

Dathliadau Olympaidd

28 Mai 2012

8000 o bobl yn ymuno yn y dathliadau Olympaidd ar gaeau’r Ficerdy wrth i staff a myfyrwyr o’r Brifysgol gario’r Ffagl Olymapidd.

Teyrnged Olympaidd i Turing

29 Mai 2012

Y gwyddonydd cyfrifiadureg, yr Athro Qiang Shen, yn cysegru ei gymal gyda’r Ffagl Olympaidd i dad cyfrifiadureg fodern, Alan Turing.

Codwr arian yn cario’r Ffagl

29 Mai 2012

Bridget James o Ganolfan Chwaraeon y Brifysgol a chyd-sylfaenydd Apêl Elaine yn derbyn y Ffagl Olympaidd ar risiau’r Llyfrgell Genedlaethol.

Degawd o chwaraeon ac ymarfer corff

30 Mai 2012

Y cyn chwaraewyr rhyngwladol, Gerald Davies CBE a Dafydd Jones yn ymuno gyda Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff i ddathlu dengmlwyddiant sefydlu’r adran.

Y Brifysgol yn falch o noddi’r Urdd

31 Mai 2012

Aberystwyth i fod yn un o brif noddwyr Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd unwaith eto eleni.