Yr Athro Michael Clarke

Chwith i’r Dde: Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Prifysgol Aberystwyth, yn derbyn yr Athro Michael Clarke yn Gymrawd y Brifysgol.

Chwith i’r Dde: Syr Emyr Jones Parry, Llywydd Prifysgol Aberystwyth, yn derbyn yr Athro Michael Clarke yn Gymrawd y Brifysgol.

10 Gorffennaf 2012

Cafodd yr Athro Michael Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwasanaethau Unedig Brenhinol, sydd yn raddedig o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, ei urddo yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth ar brynhawn Mawrth 10 Gorffennaf.

Cyflwynwyd yr Athro Clarke gan yr Athro Len Scott o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae’r Athro Clarke yn gyn Ddirprwy Bennaeth a Chyfarwyddwr Datblygu Ymchwil yn King’s College, Llundain, ac mae’n parhau i fod yn Athro Ymweld yno ym maes Astudiaethau Amddiffyn.  

O 1990 tan 2001, bu’n Gyfarwyddwr ar y Ganolfan Astudiaethau Amddiffyn, rhwng 2001-2005 bu’n gyfarwyddwr Sefydliad Polisi Rhyngwladol a rhwng 2004-5 bu’n Bennaeth Ysgol Gwyddor Gymdeithasol a Pholisi Cyhoeddus yn King’s.

Cafodd ei benodi yn Athro Astudiaethau Amddiffyn yn 1995.

Dyma'r Cyflwyniad i’r Athro Michael Clarke gan yr Athro Len Scott.
 
“President, I have the pleasure this afternoon of presenting to you for an Honorary Fellowship of this University Michael Clarke.  Professor Michael Clarke is currently the Director of the Royal United Services Institute for Defence and Security Studies (RUSI) based in Whitehall. Until July 2007 he was the Deputy Vice-Principal and Director of Research Development at King's College London, where he remains a Visiting Professor of Defence Studies. He was the founding Director of the International Policy Institute at King's from 2001-2005 and Head of the School of Social Science and Public Policy at King’s in 2004-05. From 1990 to 2001, he was the founding Director of the Centre for Defence Studies at King's being appointed Professor of Defence Studies in 1995.

“Professor Clarke’s academic career began here in Aberystwyth in the Department of International Politics in 1968. After graduating in 1971, he spent two years as a postgraduate before becoming a research officer from 1972 to 1975, and in 1974 a teaching assistant. As someone who began teaching the subject at the age of 22 he was a forerunner of the way that the department seeks to develop its research students as active teachers.

“From Aberystwyth he went to the Department of Government at Manchester in 1975 and from there to the Department of Politics at Newcastle in 1979, before his appointment at King’s College London.

“He has made his mark in the academic discipline as a scholar and a teacher. Beyond that, however, are his outstanding contributions in engaging with policy-makers in the fields of defence and disarmament. Academics are now increasingly judged by the impact they have on society. In the realm of international security, Professor Clarke has been a leader in speaking truth unto power and facilitating the spaces in which policymakers and academics can engage. He has shown that universities are not ivory towers but providers of independent as well as critical analysis, capable of challenging as well as informing government policy.

“He has been a Guest Fellow at The Brookings Institution in Washington, and a Fellow in Foreign Policy Studies at the Royal Institute of International Affairs (Chatham House) in London. He has been senior Specialist Adviser to the House of Commons Defence Committee since 1997, having served previously with the House of Commons Foreign Affairs Committee. In 2004 he was appointed the UK member of the UN Secretary- General's Advisory Board on Disarmament Matters. And in 2009 he was appointed to the Prime Minister's National Security Forum in pursuit of the then National Security Strategy launched in 2008. Some of you may have heard him only last week on Radio Four’s Today programme explaining some of the thinking behind the government’s latest reforms of the defence budget. As Director of RUSI he has helped transform the organisation into one of Britain’s pre-eminent think tanks. Most recently he was a founding member of the Chief of Defence Staff's Advisory Panel.

“In short, Professor Clarke has been one of the key voices in helping shape the security policy of the United Kingdom since the end of the Cold War.  It is a great honour to introduce, and welcome back, one of the Department of International Politics’ most distinguished and successful graduates and colleagues.”

Mae wyth Cymrawd yn cael eu hurddo gan Brifysgol Aberystwyth yn ystod y seremonïau eleni sydd yn cael eu cynnal rhwng dydd Mawrth 10 a dydd Gwener 13 Gorffennaf.

Cyflwynir y teitl o Gymrawd er mwyn anrhydeddu pobl adnabyddus a chanddynt gysylltiad agos â Phrifysgol Aberystwyth neu rai sydd wedi gwneud cyfraniad mawr i fywyd proffesiynol neu gyhoeddus yng Nghymru.

Cymrodyr 2012 yw'r actor Michael Sheen, y gyflwynwraig deledu Alex Jones, Yr Athro Michael Clarke, Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwasanaethau Unedig Brenhinol, Mark Price, Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose, Dr Jan Jaroslav Pinkava, enillydd Oscar, Y Parch. John Gwilym Jones, cyn Archdderwydd Cymru, Caitlin Moran, darlledwraig, beirniad teledu a cholofnydd, a’r barnwr Sir David Lloyd Jones.

AU23012