Gwobr CaisDyfeisio

04 Gorffennaf 2012

Y Brifysgol yn cyhoeddu cystadleuaeth busnes newydd a chyffrous i fyfyrwyr, Gwobr CaisDyfeisio.

Hitler, Stalin a Mr Jones

04 Gorffennaf 2012

Storyville BBC4 yn adrodd hanes bywyd a marwolaeth y gohebydd a’r cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aber, Gareth Jones.

Cyngor ar Ynni

06 Gorffennaf 2012

Y Brifysgol a Biosffer Dyfi yn cynnig gweithdai rhad ac am ddim i siopau lleol sydd yn dioddef yn sgil costau ynni cynyddol.

Graddio 2012

09 Gorffennaf 2012

Bydd wyth Cymrawd yn cael eu anrhydeddu yn ystod Seremoniau Graddio 2012 sydd yn decrhau yfory, Dydd Mawrth 10 Gorffennaf, yng Nghanolfan y Celfyddydau.

Graddio yn fyw

10 Gorffennaf 2012

Dilynwch seremonïau graddio 2012 yn fyw ar wefan y Brifysgol.

Urddo Jones a Sheen

10 Gorffennaf 2012

Cyflwyno’r actor Michael Sheen OBE, a chyflwynydd The One Show, Alex Jones yn Gymrodyr.

Yr Athro Michael Clarke

10 Gorffennaf 2012

Urddo Cyfarwyddwr y Sefydliad Gwasanaethau Unedig Brenhinol, Yr Athro Michael Clarke, yn Gymrawd.

Yr hynaf i raddio

10 Gorffennaf 2012

Roger Roberts, sy’n 82 mlwydd oed, fydd y person hynaf i raddio eleni o Brifysgol Aberystwyth.

Ffagl Gobaith

11 Gorffennaf 2012

Y darparwr gofal hosbis yng Ngheredigion, Ffagl Gobaith, fydd elusen yr Is-Ganghellor am 2012/13.

Cymrawd Waitrose

11 Gorffennaf 2012

Urddo Mr Mark Price, Rheolwr Gyfarwyddwr Waitrose, yn Gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Cymeradwyo Cynllun Ffioedd

11 Gorffennaf 2012

Y Brifysgol yn croesawi’r cyhoeddiad fod cynllun ffioedd y Brifysgol ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/2014 wedi’i dderbyn.

Enillydd Oscar

12 Gorffennaf 2012

Urddo’r cyfarwyddwr ffilm arobryn, yr enillydd Oscar ar cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, Dr Jan Pinkava, yn Gymrawd.

Dilyn y gweilch

12 Gorffennaf 2012

IBERS yn cydweithio gyda Phrosiect Gweilch Dyfi Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Maldwyn i ail-sefydlu poblogaeth ar aber Afon Dyfi.

Urddo cyn Archdderwydd

12 Gorffennaf 2012

Urddo’r cyn Archdderwydd, y Parch John Gwilym Jones, yn Gymrawd y Brifysgol.

Urddo nofelydd a cholofnydd

13 Gorffennaf 2012

Urddo’r nofelydd arobryn a cholofnydd y Times, Caitlin Moran, yn Gymrawd.

Cadair newydd Waitrose

13 Gorffennaf 2012

Penodi’r Athro Nigel Scollan i Gadair newydd Waitrose mewn Bwyd a Ffermio.

Urddo Barnwr yr Uchel Lys

13 Gorffennaf 2012

Urddo un o Farnwyr Gweinyddol Cymru, Syr David Lloyd Jones, yn Gymrawd.

Terynged i fyfyriwr hynaf 2012

17 Gorffennaf 2012

Marwolaeth Roger Roberts, 82 oed, y person hynaf i raddio eleni.

Tagio’r Gwalch

17 Gorffennaf 2012

Llwyddiant wrth osod dyfais dilyn GPS a noddwyd gan IBERS ar y cyw gwalch ar gynllun Gweilch y Ddyfi.

Y Brifysgol yn mentro i farchnad apiau ffermio

18 Gorffennaf 2012

Prifysgol Aberystwyth ar fin lansio app newydd ar gyfer y sector ffermio

Y Dirwasgiad a’r Gymru Wledig

18 Gorffennaf 2012

Fe fydd Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru y Brifysgol yn cynnal trafodaeth ar Faes Sioe Frenhinol wythnos nesaf

Christopher Williams

19 Gorffennaf 2012

Agor arddangosfa bwysig o waith Christopher Williams (1873-1934) yn y Llyfrgell Genedlaethol wedi ei churadu gan Bennaeth yr Ysgol Gelf, Robert Meyrick.

Prifysgol hoyw-gyfeillgar

20 Gorffennaf 2012

Aberystwyth ymhlith y 5 coleg prifysgol mwyaf hoyw-gyfeillgar yn y DU yn ôl Stonewall.

Eidion iachach o laswellt tewach

24 Gorffennaf 2012

Ymchwilwyr Aber yn astudio amrywiaeth braster mewn gwair gyda’r amcan o gynhyrchu cig eidion iachach.

Ymwelwyr o America

25 Gorffennaf 2012

Myfyrwyr Ysgol Haf Fulbright yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth

Gwareiddiad hynafol ac afon sanctaidd

25 Gorffennaf 2012

Gwyddonwyr o IGES yn astudio cwymp gwareiddiad hynafol ac yn darganfod afon sanctaidd chwedlonol

Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru

26 Gorffennaf 2012

Yr Athro Damian Walford Davies, o Brifysgol Aberystwyth, yw Cadeirydd newydd Llenyddiaeth Cymru.

Ail-greu deuawd goll Gilbert & Sullivan

27 Gorffennaf 2012

Cyfarwyddwr Cerdd yn ail-greu deuawd goll Gilbert & Sullivan

Cronfa Hyrwyddiad Dysgu ac Addysgu

01 Gorffennaf 2012

Cyllidwyed ystod anarferol o eang o brosiectau eleni gan y Gronfa Hyrwyddiad Dysgu ac Addysgu