Y Brifysgol yn mentro i farchnad apiau ffermio

Logo MobileFARM

Logo MobileFARM

18 Gorffennaf 2012

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi datblygu ei ‘hap’ masnachol cyntaf i’r sector ffermio, a lansir yn swyddogol yn y Sioe Frenhinol ddydd Mawrth, 24 Gorffennaf.

Dr Chrstianne Glossop, Prif Swyddog Meddygol i Lywodraeth Cymru, fydd y siaradwraig wadd yn y lansiad.

Bydd yr ap ‘farmGRAZE’, a seilir ar arbenigedd tîm o Sefydliad y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS), yn helpu ffermwyr i reoli pori eu da byw yn fwy effeithlon, gan arbed arian ar borthiant a gwrtaith.

Bydd yr ap hwn i’r android yn golygu y bydd ffermwyr yn gallu cyfrif faint o dir pori sydd ar gael i’w stoc, a hynny mewn cae penodol, neu ar draws eu daliad i gyd.

Esboniodd Dr Rhian Hayward o Wasanaethau Masnacheiddio ac Ymgynghori y Brifysgol, “Mae’r ap hwn yn deillio o gystadleuaeth apiau i’r staff a’r myfyrwyr a gynhaliwyd y llynedd i droi syniadau o waith ymchwil yn apiau ar gyfer offer symudol.

“Mae’r brifysgol mewn sefyllfa gref i wireddu’r potensial masnachol yn ein technolegau a’n harbenigedd. Mae troi gwaith ymchwil yn gynnyrch a gwasanaethau masnachol yn bwysig inni ac rwy’n siŵr y cawn weld llawer mwy o apiau yn cael eu datblygu yn y dyfodol.”

Dwy fersiwn o’r ap sydd ar gael i ffermwyr. Bydd y fersiwn am ddim yn helpu ffermwyr i wella eu penderfyniadau rheoli, gan wellau eu tir pori ac yn cynnig cyngor ar reoli eu tir glas.

Bydd y fersiwn sydd ar werth (£5.99) yn mynd gam ymhellach ac fe fydd yn cadw data mesuriadau gwair, plotio gwybodaeth am borfeydd ar ffurf graffiau, anfon gwybodaeth allan i’ch cyfrif ebost ar ffurf taenlenni, a gosod nodiadau ar galendr eich ffôn poced i’ch atgoffa chi i wirio taldra’ch gweiriau.

Datblygwyd farmGRAZE mewn partneriaeth ag Arkuris Ltd a’r datblygwyr meddalwedd CEMAS. Cewch ragor o wybodaeth ar y wefan: www.mobilefarmapps.com

Y Wasg a’r Cyfryngau:
Cynhelir y lansiad ym Mhafiliwn Addysg Prifysgol Aberystwyth ar faes y sioe ddydd Mawrth 24 Gorffennaf o 9 tan 11 y bore. Bydd y Brifysgol yn cyflwyno mobileFARM, farmGRAZE a horseRATION i’r gynulleidfa, ac wedyn fe geir lluniaeth ac anerchiad gan Dr Glossop. Bydd mobileFARM yn ymddangos ar raglan Ffermio, S4C, ar ddydd Llun 30 Gorffennaf am 8.25pm.

AU16012