Teyrnas sy’n diflannu?

Yr Athro Norman Davies

Yr Athro Norman Davies

30 Hydref 2012

Mae Sefydliad Coffa David Davies, sydd yn rhan o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi bydd yr hanesydd uchel ei barch yn rhyngwladol, yr Athro Norman Davies yn traddodi Darlith Flynyddol 2012.

Yr Athro Davies fydd y diweddaraf mewn rhestr o ddarlithwyr o fri sydd wedi cyfrannu at y gyfres ers ei dechrau yn 1954.

Ymddeolodd yr Athro Davies o Ysgol Astudiaethau Slafonig Prifysgol Llundain yn 1996, ond mae’n parhau’n eithriadol weithgar fel awdur ac yn cyfrannu at y drafodaeth gyhoeddus.

Ar hyn o bryd mae’n Athro ym Mhrifysgol Jagiellonia, Krakow, ac yn Gymrawd er Anrhydedd yng Ngholeg St Antony, Prifysgol Rhydychen, ac yn aelod oes o Neuadd Clare a Peterhouse ym Mhrifysgol Caergrawnt. Mae’n Gymrawd yr Academi Brydeinig.

Yn ystod cyfnod cynnar ei yrfa arbenigodd yr Athro Davies yn hanes Gwlad Pwyl. Ers hynny gwnaeth gyfraniadau nodedig i’n dealltwriaeth o hanes Prydeinig ac o Ewrop gyfan.

Cafodd ei gyfrol ddiweddaraf, Vanished Kingdoms: The History of Half-Forgotten Europe (2011), glod mawr gan y beirniaid.

Cynhelir Darlith Flynyddol Sefydliad Coffa David Davies am 6 yr hwyr ar nos Iau 1 Tachwedd 2012 yn yr Hen Neuadd, yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth. Mae hon yn ddarlith gyhoeddus ac mae croeso i bawb.

Pwnc darlith yr Athro Davies’ yw ‘Is the European Union a Vanishing Kingdom?’ Mae’n gaddo bod yn ddatganiad o bwys mawr gan un o haneswyr mwyaf blaenllaw ein cyfnod.

AU36312