Lleihau'r perygl o syrthio

01 Hydref 2012

Lansio gwefan newydd gan bartneriaid iechyd, sy’n cynnwys yr Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff, er mwyn lleihau’r perygl o gwympo i bobl hŷn.

Genom iaith

05 Hydref 2012

Cefnogaeth gan yr Academi Brydeinig yn galluogi ymchwilwyr i weithio ar “genom cyflawn y iaith Gymraeg”.

Masnach mewn pobl

08 Hydref 2012

Llywodraeth y Deyrnas Gyfunol yn enwebu athro yn y Gyfraith o Aberystwyth i gael ei ethol i GRETA

Cydnabyddiaeth BAFTA

09 Hydref 2012

John Hefin, cyn Gymrawd Dysgu yn yr Adran Astudiaethau Theatr, Ffilm a Theledu, yn derbyn BAFTA am gyfraniad arbennig.

Dyddiaduron coll

12 Hydref 2012

Gallai dyddiaduron coll Hugh Blaker rhoi cliw hanfodol i darddiad yr ail Fona Lisa yn ôl Robert Meyrick, Pennaeth yr Ysgol Gelf.

Darlith Goffa Hugh Rees

15 Hydref 2012

Y genetydd blaenllaw, yr Athro Steve Jones, i draddodi darlith gyda'r pennawd “Llosgach a dawnsio gwerin: dau beth i’w hosgoi” ar y 15fed Hydref.

Her BRIT 2012

16 Hydref 2012

Fel rhan o’i daith gerdded epig 2012 milltir, bydd Phil Packer MBE yn ymweld â Phrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 17 Hydref.

Trafod yr argyfwng ariannol

17 Hydref 2012

Arweinydd y Ceidwadwyr Cymreig yn y Cynulliad Cenedlaethol, Andrew Davies, i drafod Cymru a’r argyfwng ariannol yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes.

Croesawu Arolwg QAA

05 Hydref 2012

Arolwg Sefydliadol y QAA yn pwysleisio safon uchel graddau Aberystwyth.

Dyddio radiocarbon

18 Hydref 2012

Gwaddod o lyn yn Siapian sydd wedi ei ddadansoddi yn Aberystwyth yn ymestyn cywirdeb techneg dyddio radiocarbon o 12,000 i 54,000 o flynyddoedd.

Ar fynyddoedd ia

19 Hydref 2012

Channel 4 News yn adrodd ar waith y rhewlifegydd Dr Alun Hubbard, a fu hefyd yn gynghori’r BBC ar ei cyfres newydd Operation Iceberg.

Adroddiad llifogydd

22 Hydref 2012

Disgwyl mwy o lifogydd tebyg i rai Mehefin 2012 yn ôl adroddiad sydd wedi ei gyhoeddi gan arbenigwyr o’r Sefydliad Daearyddiaeth y Gwyddorau Daear.

Bywyd newydd i’r Hen Goleg

24 Hydref 2012

Y Brifysgol yn gwahodd tendrau ar gyfer astudiaeth dichonoldeb ar gyfer y gwaith o ailddatblygu'r Hen Goleg.

Argyfwng Taflegrau Ciwba

24 Hydref 2012

Prifysgolion Aberystwyth a Chaergrawnt yn cynnal cynhadledd ryngwladol i nodi 50 mlynedd ers Argyfwng Taflegrau Ciwba.

Effaith seicolegol cancr

25 Hydref 2012

Ymchwil o Aberystwyth i effeithiau seicolegol cancr y pidyn ar wrywdod yn sail ar gyfer datblygu gwefan iechyd newydd.

Astudio mynyddoedd iâ

29 Hydref 2012

Rhewlifegydd o Aberystwyth yn astudio genedigaeth mynydd iâ fel ran o raglen y BBC, Operation Iceberg.

Teyrnas sy’n diflannu?

30 Hydref 2012

Yr hanesydd blaenllaw, Yr Athro Norman Davies, i drafod y cwestiwn ‘Ydy’r Undeb Ewropeaidd yn Deyrnas sy’n Diflannu?’ ar 1 Tachwedd.

Darlith gyfreithiol

31 Hydref 2012

Y Gwir Anrhydeddus Y Barnwr Arglwydd Judge i draddodi Darlith Flynyddol Canolfan Materion Cyfreithiol Cymru ar ddydd Iau 1af Tachwedd.