Darlith Goffa E H Carr

Yr Athro Peter Vale

Yr Athro Peter Vale

08 Mawrth 2013

'If International Relations lives in the street, what is it doing in the classroom?'

Mae’n bleser gan Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth gyhoeddi taw Peter Vale, Athro’r Dyniaethau o Brifysgol o Johannesburg, a Chadair Gwleidyddiaeth Emeritws Nelson Mandela ym Mhrifysgol Rhodes.

Yn ei ddarlith bydd yr Athro Bale yn trafod sut mae ysgolheictod Gorllewinol (gan ymwneud yn benodol gyda Chysylltiadau Rhyngwladol) yn diystyru De’r Byd, ac yn gosod ei ffordd o edrych ar bethau fel yr unig ffordd.

Cynhelir y ddarlith rhwng 6.00 a 7.30 o’r gloch yr hwyr yn yr Hen neuadd, yr Hen Goleg, Prifysgol Aberystwyth. Mae’r ddarlith yn un gyhoeddus ac mae croeso i bawb.

AU3713