Meistri newydd

01 Mawrth 2013

Rheolaeth a Busnes a’r Gyfraith a Throseddeg yn lansio cyrsiau newydd ôl-raddedig ar gyfer y flwyddyn academaidd 2013/14 ar y 13eg o Fawrth.

Diwrnod Rhyngwladol y Merched

04 Mawrth 2013

Bydd y godwraig pwysau Olympaidd Natasha Perdue yn un o'r siaradwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Gwener 8 Mawrth i nodi Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.

Ymgais record Bioblitz

05 Mawrth 2013

Gwyddonwyr IBERS yn gobeithio cofnodi’r nifer mwyaf mewn un diwrnod o rywogaethau a geir ar gampws prifysgol drwy gynnal Bioblitz ar 11 Mai.

Rheolwyr yr Athrofeydd newydd

06 Mawrth 2013

Y Brifysgol yn cyhoeddi penodi rheolwyr i’r Athrofeydd newydd fydd yn weithredol o Awst 2013.

Darganfyddiad graffin

07 Mawrth 2013

Ymchwilwyr Sefydliad Mathemateg a Ffiseg yn datblygu techneg newydd o gynhyrchu graffin, y defnydd teneuaf a grewyd erioed.

Dathlu Pythefnos Masnach Deg

06 Mawrth 2013

Mae’r Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr yn dathlu Pythefnos Masnach Deg gydag nifer o hyrwyddiadau arbennig.

Comisiwn y Gyfraith y Aberystwyth

07 Mawrth 2013

Comisiwn y Gyfraith ym Mhrifysgol Aberystwyth i drafod creu Pwyllgor Ymgynghorol Cymreig.

Darlith Goffa E H Carr

08 Mawrth 2013

Yr academydd blaenllaw o Dde Affrica, yr Athro Peter Vale, i draddodi Darlith Goffa E H Carr ar ddydd Iau 14 Mawrth.

Hwb i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg

08 Mawrth 2013

Aberystwyth yn sicrhau pedair darlithyddiaeth newydd i ddarparu cyfleoedd newydd ar gyfer myfyrwyr i astudio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Gwaed ar y Glo

13 Mawrth 2013

Sioe hanes ar daith, sy’n cael ei threfnu gan yr hanesydd Dr Steven Thompson, yn ystyried y pris a dalwyd gan ddyn wrth weithio yn y diwydiant glo yn ne Cymru.

Democratiaeth a iawnderau dynol

15 Mawrth 2013

Uwch ddiplomat o’r Unol Daleithiau, Thomas O. Melia, i draddodi darlith flynyddol Sefydliad Coffa David Davies yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar ddydd Mawrth 19 Mawrth.

Cysylltiadau gyda phrif gyflogwyr

15 Mawrth 2013

Mae rhai o brif recriwtwyr graddedigion y Deyrnas Gyfunol  wedi bod yn gweithio gyda Gwasnaeth Gyrfaoedd y Brifysgol i gynorthwyo myfyrwyr i ddatblygu eu technegau cyfweld.

Dyfeisio a Darganfod

18 Mawrth 2013

Dathlu Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg gyda gŵyl wyddoniaeth dri diwrnod yr wythnos hon, dydd Mawrth 19 tan ddydd Iau 21 Mawrth.

Entrepreneur iaith yn ennill £20,000

19 Mawrth 2013

Jake Stainer, myfyrwyr ail flwyddyn Marchnata a Sbaeneg a sylfaenydd y wefan ddysgu ieithoedd Papora.com, yn cipio Gwobr CaisDyfeisio ac £20,000.

Noson wybodaeth Clefyd y Siwgr

20 Mawrth 2013

Mae Adran Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Noson Wybodaeth Clefyd y Siwgr am 7 o’r gloch yr hwyr ar nos Iau 21 Mawrth 2013.

Gwella effeithlonrwydd ffermydd

20 Mawrth 2013

Ymchwil o’r Ysgol Reolaeth a Busnes yn cynorthwyo ffermwyr i fesur effeithlonrwydd eu busnes.

Y Daith Oeraf

26 Mawrth 2013

Ymchwilwyr o IBERS yn astudio microbau cudd ar y Daith Oeraf, yr ymgais gyntaf erioed i geisio croesi'r Antarctig yn y gaeaf.

Canolfan y Celfyddydau

27 Mawrth 2013

Datganiad ar Ganolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Lansio cyrisau theatr newydd

28 Mawrth 2013

Aberystwyth yn lansio cyrsiau dysgu wedi eu lleoli yn y gweithle ar gyfer staff proffesiynol sy’n gweithio yn y theatr neu’r celfyddydau perfformio. 

Llwyddiant llaeth

28 Mawrth 2013

Owen Ashton, myfyriwr o IBERS sy’n ei drydedd flwyddyn yn cipio gwobr Myfyriwr Llaeth y Flwyddyn