Urddo Prifweithredwr Adnoddau Naturiol Cymru

Dr Neil Glasser (chwith) a Dr Emyr Roberts

Dr Neil Glasser (chwith) a Dr Emyr Roberts

11 Gorffennaf 2013

Cafodd Prifweithredwr Adnoddau Naturiol Cymru, Dr Emyr Roberts, ei urddo’n Gymrawd Prifysgol Aberystywth heddiw, ddydd Iau 11 Gorffennaf.

Yn wreiddiol o Ynys Môn, enillodd Dr Roberts ei radd gyntaf ym Mhrifysgol Reading cyn cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Aberystwyth. Cafodd ei gyflwyno gan yr Athro Neil Glasser, Cyfarwyddwr yr Athrofa Daearyddiaeth, Hanes a Gwleidyddiaeth.

Ymunodd Dr Roberts â’r Swyddfa Gymreig yn 1991. Ar ôl dal swyddi ym meysydd iechyd a diwylliant, cafodd ei ddyrchafu i’r Uwch Wasanaeth Sifil a daeth yn Brif Weithredwr ar Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru yn 1997.

Rhwng 2005 a 2012 daliodd swyddi amrywiol yn Llywodraeth Cynulliad Cymru, ac yn ddiweddar gyda Llywodraeth Cymru.

Ers Tachwedd 2012 ef yw Prif Weithredwr cyntaf Cyfoeth Naturiol Cymru.

Cyflwyniad yr Athro Glasser i Dr Emyr Roberts.

It is with great pleasure that I present to you Dr Emyr Roberts.

Dr Emyr Roberts is the Chief Executive of Natural Resources Wales.

Natural Resources Wales is the newest public body in Wales. It came into existence on the First of April this year. Natural Resources Wales brings together the work of the Countryside Council for Wales, Environment Agency Wales and Forestry Commission Wales in a single body responsible for  how we manage, use and enjoy Wales’ natural resources. Their purpose is to ensure that the natural resources of Wales are sustainably maintained, enhanced and used, both now and in the future.

Emyr was born in Benllech, Anglesey, and obtained his first degree at Reading University and a PhD at the then University of Wales, Aberystwyth (now of course Aberystwyth University).

Emyr is a public servant of considerable standing. After a career with the National Farmers’ Union, he joined the Welsh Office in 1991.  Following posts in health and culture, Emyr was promoted to the Senior Civil Service in 1997.  In 2003 he became Chief Executive of the Welsh European Funding Office.  Emyr was appointed as Director of the Department for Social Justice and Regeneration, in the Welsh Assembly Government in September 2005.

He later became the Director of the Department for Social Justice and Local Government in July 2007, and then the Director of General, Public Services and Local Government Delivery in March 2009.  His most recent appointment in the Welsh Government was that of Director General of the Department for Education and Skills– a post he held from October 2010 until his appointment as Chief Executive of Natural Resources Wales.  

He has been Chief Executive of the new organisation since 1 November 2012, and oversaw the birth of Natural Resources Wales from its parent organisations.

Emyr is married with two children and lives in Cardiff.

And so it is with great pleasure that I present to you Dr Emyr Roberts.

AU24813