Deddfu gwyllt a chreu troseddwyr

Yr Athro James Chalmers

Yr Athro James Chalmers

11 Mawrth 2014

Bydd Yr Athro James Chalmers, Athro Cyfraith Regius ym Mhrifysgol Glasgow, yn traddodi darlith ar y pwnc ‘Frenzied Law Making and Overcriminalisation: false problems and false solutions’ ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Mercher 12 Mawrth 2014.

Cynhelir Darlith Y Gyfraith a Chymdeithas am 7 yr hwyr ym Medrus Mawr, Penbryn ar Gampws Penglais.

Cyhuddwyd llywodraeth Llafur Newydd o fynd ati’n wyllt i wneud deddfau a chreu trosedd bob dydd y buont mewn grym.

Oherwydd hyn, daeth y flaenoriaeth i’r llywodraeth gyfredol i roi terfyn ar y llanw tybiedig o droseddoli.

Ond y gwir amdani yw bod ein dealltwriaeth o droseddoli mor wael – a throseddau mor hawdd eu creu – mai ychydig a wyddom am y broblem dybiedig, heb sôn am yr hyn a allai ei datrys.

Bydd y ddarlith hon yn archwilio’r cyhuddiadau yngl┼Ěn â gordroseddoli a waned yn erbyn llywodraethau diweddar, gan ddadlau bod camddeall problem gordroseddoli yn golygu bod y gwaith a waned gan y llywodraeth i’w ymladd yn sicr o fethu.

Penodwyd James Chalmers i Gadair Frenhinol y Gyfraith ym Mhrifysgol Glasgow yn 2012, ar ôl bod yn dysgu cyn hynny ym Mhrifysgolion Aberdeen a Chaeredin.

Graddiodd o Brifysgol Aberdeen a Phrifysgol Tulane, yn New Orleans.

Yn 2012, dyfarnwyd un o Wobrau Philip Leverhulme iddo am ei ymchwil ym maes troseddoli.

AU11214