Campws Mauritius

04 Mawrth 2014

Cyhoeddi gwelediaeth am gampws Prifysgol Aberystwyth yn Mauritius.

Perfformiad cyntaf cerddoriaeth goll

05 Mawrth 2014

BBC Radio 2 i ddarlledu cân goll gan Gilbert a Sullivan a ailgrewyd gan Dr David Russell Hulme.

Porth byd-eang ar gyfer ymchwil

05 Mawrth 2014

Lansio porth gwe sy’n dod ag ymchwil Cymru a busnes byd-eang at ei gilydd.

Darlith ar newid hinsawdd

06 Mawrth 2014

Esgyrn, genynnau, cerrig a mwd: profi damcaniaethau am newid hinsawdd a tharddiad dynnol.

Law in the Polity of Wales

07 Mawrth 2014

Yr Arglwydd Brif Ustus Cymru a Lloegr, y Gwir Anrhydeddus Yr Arglwydd Thomas o Gwmgiedd, i draddodi darlith y Ganolfan Materion Cyfreithiol Cymreig.

Irac ac arfau dinistr eang

07 Mawrth 2014

Llysgennad Awstralia, Richard Butler, i draddodi darlith ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddydd Llun 10 Mawrth 2014.

Aberystwyth ymysg goreuon y byd

10 Mawrth 2014

Aberystwyth ymysg 200 o sefydliadau gorau’r byd mewn 4 o'r 30 pwnc yn QS World University Rankings 2014.

Rhoi’r gorau iddi

11 Mawrth 2014

Cyngor am ddim ar roi’r gorau i smygu a phrawf cynhwysedd ysgyfaint i nodi Diwrnod Dim Smygu.

Deddfu gwyllt a chreu troseddwyr

11 Mawrth 2014

Yr Athro James Chalmers, Athro Regius y Gyfraith ym Mhrifysgol Glasgow i draddodi Darlith Y Gyfraith a Chymdeithas 2014.

Ymwelydd o Bendraw'r Byd

12 Mawrth 2014

Mae Dana Barringham o Sydney, Awstralia ar ymweliad wythnos â Chymru ac wedi hedfan i mewn yn arbennig i fynychu'r diwrnod ymweld ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Taclo heriau ynnu gwyrdd

12 Mawrth 2014

Dyfarnu £7m i’r Rhwydwaith Carbon Isel, Ynni a’r Amgylchedd.

Archwilio’r Dyfodol

17 Mawrth 2014

Disgwyl mwy na 1200 o fyfyrwyr ysgol i fynychu ffair Wythnos Genedlaethol Gwyddoniaeth a Pheirianneg Prifysgol Aberystwyth. 

Democratiaeth a Chynaliadwyedd

19 Mawrth 2014

Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas, cyn Gadeirydd Pwyllgor yr Amgylchedd a Chynaliadwyedd y Cynulliad Cenedlaethol, yn trafod gwaith y Pwyllgor.

Breuddwyd gwrach neu’r ateb i bopeth?

19 Mawrth 2014

Desmond Bowen CB CMG, cyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Polisi’r Weinyddiaeth Amddiffyn, yn trafod rheoli arfau a diarfogi.

Gair gan y pianydd mud

21 Mawrth 2014

Bydd y cyfeilydd ffilmiau mud adnabyddus Neil Brand yn perfformio yn yr Hen Goleg ar 28 Mawrth 2014.

GwobrCaisDyfeisio 2014

21 Mawrth 2014

Cyhoeddi enwau’r ymgeiswyr sydd drwodd i rownd derfynol GwobrCaisDyfeisio 2014 a chyfle i ennill pecyn gwerth £20,000.

Cyfle i drafod y tywydd

23 Mawrth 2014

Darogan gan y dramodydd Sarah Woods, darn i sbarduno trafodaeth ar dywydd eithafol a newid hinsawdd. Medrus 1, Dydd Mawrth 25 Mawrth.

Prydain a dechreuadau’r Alban

24 Mawrth 2014

Yr Athro Dauvit Broun, FRSE, Athro Hanes yr Alban ym Mhrifysgol Glasgow i draddodi Darlith Goffa Syr John Rhys Yr Academi Brydeinig.

‘Florence Taylor’ yn cipio gwobr £20,000

25 Mawrth 2014

Lucy-Jane Newman, myfyrwraig blwyddyn olaf yn yr Ysgol Rheolaeth a Busnes, yw enillydd GwobrCaisDyfeisio 2014.

Undeb Myfyrwyr ar restr fer gwobrau

26 Mawrth 2014

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth wedi ei chynnwys ar y rhestr fer ar gyfer tair gwobr yng Ngwobrau UCM Cymru 2014.

Gweddnewid Gwyddor Gymdeithasol

26 Mawrth 2014

Penodi Yr Athro Michael Woods yn Athro Gwyddor Gymdeithasol Weddnewidiol.

Entrepreneuriaid Cymru

26 Mawrth 2014

Prifysgol Aberystwyth yn croesawu ‘Entrepreneuriaid Cymru’, sy’n cael ei drefnu gan Llywodraeth Cymru.

Gwobr Tîm y Flwyddyn i’r Undeb

27 Mawrth 2014

Undeb Myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth yn cipio dwy wobr o bwys yng Ngwobrau UCM Cymru 2014.

Neil Brand ym Mhrifysgol Aberystwyth

28 Mawrth 2014

Penwythnos o berfformaidau yn Aberystwyth gan feistr cyfeilio y ffilmiau mud, 28-30 Mawrth.

Robert Peston o’r BBC yn cyflwyno Darlith Gregynog

31 Mawrth 2014

Golygydd Economeg y BBC a Chymrawd Prifysgol Aberystwyth yn trafod economi Prydain.

Gwobr fawr Ewropeaidd i BEACON

31 Mawrth 2014

BEACON, sy’n datblygu cynnyrch diwydiannol o blanhigion er mwyn lleihau dibyniaeth ar adnoddau ffosil, yn cipio gwobr RegioStars y Comisiwn Ewropeaidd.