Buddugoliaeth yn y Rhyng-Gol

01 Ebrill 2014

Myfyrwyr Aberystwyth yn fuddugol yng ngemau Rhyng-golegol Aber-Bangor sydd bellach yn eu hwythfed blwyddyn.

Ailasesu’r diwygiwr Eingl-Americanaidd mawr, George Whitefield

02 Ebrill 2014

Ymddiriedolaeth Leverhulme yn dyfarnu £115,527 i Dr David Ceri Jones o Adran Hanes a Hanes Cymru.

Cynhadledd Cyfeiriadau'r Dyfodol 2014

03 Ebrill 2014

Aberystwyth yn cynnal ail gynhadledd Cyfeiriadau’r Dyfodol, ‘Graddedigion byd-eang: Galluogi Dysgu Hyblyg’.

Robert Peston o’r BBC yn cyflwyno Darlith Gregynog

31 Mawrth 2014

Golygydd Economeg y BBC a Chymrawd Prifysgol Aberystwyth yn trafod economi Prydain.

Robert Peston – beth sy’n gwneud Aber yn le mor arbennig

04 Ebrill 2014

Robert Peston – beth sy’n gwneud Aber yn le mor arbennig

Dyfodol Pantycelyn

04 Ebrill 2014

Cynllun i ddatblygu Neuadd Pantycelyn yn Ganolfan Cymraeg a Diwylliant.

Dathlu rhagoriaeth mewn dysgu

07 Ebrill 2014

Dr Madeline Carr (Gwleidyddiaeth Ryngwladol) a Dr Victoria Wright (Seicoleg) yw cyd-enillwyr Gwobr Cwrs Eithriadol 2014.

Croesawu gwasanaeth trên bob awr

08 Ebrill 2014

Y Brifysgol yn croesawu gwasanaeth tren newydd bob awr rhwng Aberystwyth a’r Amwythig sydd i dderchau yn 2015.

Baromedr Myfyrwyr Rhyngwladol yn dangos boddhad uchel

09 Ebrill 2014

Ymchwil diweddaraf i-Graduate yn dangos cyfraddau boddhad uchel iawn ymysg ein myfyrwyr rhyngwladol a myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd.

Cyhoeddi Cynllun Iaith newydd

11 Ebrill 2014

Lansio Cynllun Iaith newydd ynghyd â ffilm fer sy’n esbonio sut beth mae’n ei olygu.

Ysgoloriaeth Williams Salesbury

14 Ebrill 2014

Megan Mai Cynllo Lewis o Gaerfyrddin fydd y cyntaf i dderbyn Ysgoloriaeth William Salesbury y Coleg Cymraeg Cenedlaethol o £5,000.

AMBA yn achredu graddau Meistr mewn Rheolaeth

15 Ebrill 2014

Prifysgol Aberystwyth yw’r unig Brifysgol yng Nghymru i dderbyn achrediad AMBA.

Cydnabod gwasanaeth hir

16 Ebrill 2014

Anrhydeddu 180 o aelodau staff Prifysgol Aberystwyth am eu gwaith caled a’u gwasanaeth ymroddedig yng Ngwobrau Gwasanaeth Hir y Brifysgol.

Diwrnod Agored Rhithwir

23 Ebrill 2014

Cymerwch ran mewn taith rithwir o gysur eich cartref eich hun.

Y Gwyll yn darlledu dros y byd

23 Ebrill 2014

Y Gwyll yn darlledu yn fuan ar BBC Four a Netflix.

Cod Genetig y pryfyn Tsetse wedi’i gwblhau.

25 Ebrill 2014

Dr Martin Swain o IBERS yw un o awduron papur a gyhoeddir heddiw yn y cyfnodolyn uchel ei barch Science ar gwblhau cod genetig y pryfyn Tsetse.

Seicolegwyr i drafod canfyddiadau o acenion Cymreig

25 Ebrill 2014

Aberystwyth yn cynnal Cynhadledd Flynyddol Myfyrwyr Cymru'r Gymdeithas Seicolegol Brydeinig.