Canolfan y Celfyddydau

Canolfan y Celfyddydau

Canolfan y Celfyddydau

05 Awst 2014

Gyda thristwch mae angen i ni eich hysbysu, oherwydd sefyllfa drist tu hwnt i’n rheolaeth, bydd Canolfan y Celfyddydau ar gau ar ddydd Mawrth 5 Awst 2014.

O ganlyniad, caiff yr holl ffilmiau a sioeau eu canslo a ni fydd y siop, y caffis na’r orielau ar agor.

Caiff tocynnau ar gyfer Sister Act a’r Sinema eu symud i berfformiadau eraill neu eu had-dalu.  Bydd tîm y Swyddfa Docynnau yn cysylltu cyn bo hir.  Fel arall, gallwch gysylltu â’r Swyddfa Docynnau ar 01970 623232 o ddydd Mercher ymlaen.

Rydym yn ymddiheuro am unrhyw anghyfleustra a achosir gan hyn ac yn ddiolchgar am eich amynedd a’ch cefnogaeth. 

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

AU32314