Fferm Penglais

04 Awst 2014

Balfour Beatty yn hysbysu Prifysgol Aberystwyth am oedi ar Fferm Penglais.

Canolfan y Celfyddydau

05 Awst 2014

Gyda thristwch mae angen i ni eich hysbysu, oherwydd sefyllfa drist tu hwnt i’n rheolaeth, bydd Canolfan y Celfyddydau ar gau ar ddydd Mawrth 5 Awst 2014.

Mapio a Chomisiynu Cyfieithiadau Academaidd i’r Gymraeg

06 Awst 2014

Cyfieithu fydd y thema fawr ym mhabell Prifysgol Aberystwyth ar fore dydd Gwener y Brifwyl.

Bodlonrwydd ag ansawdd yr addysgu ac adnoddau dysgu ar gynnydd

12 Awst 2014

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi dangos lefelau uwch o fodlonrwydd ag ansawdd yr addysgu ac adnoddau dysgu yn ôl yr Arolwg Myfyrwyr Cenedlaethol diweddaraf.

Llwyddiant Llanelli

18 Awst 2014

Cynfyfyrwyr Aberystwyth yn llwyddo yn yr Eisteddfod

Memorandwm o Ddealltwriaeth

18 Awst 2014

Aberystwyth yn llofnodi Memorandwm o Ddealltwriaeth gyda Choleg Polytechnig Ffederal Ado-Ekiti yn Nigeria.

Academi Aber yn gweld buddsoddiad werth £200,000

19 Awst 2014

Gofod newydd wedi’i agor i ddatblygu deunyddiau dysgu ac addysgu newydd.

Asbestos

20 Awst 2014

Datganiad y Brifysgol am Asbestos yn Llety Myfyrwyr.

Astudiaeth yn darganfod bywyd 800 Metr islaw llen iâ’r Antarctig

21 Awst 2014

Gwyddonydd o Brifysgol Aberystwyth yn rhan o dîm sydd wedi darganfod bywyd islaw llen iâ’r Antarctig.

Llythyrau cyfansoddwr y Wedding March wedi’i hadfer

22 Awst 2014

Llythyrau a ysgrifennwyd gan Felix Mendelssohn wedi eu hadfer ac i’w gweld yn y Brifysgol.

Trio deall clefyd y siwgr

26 Awst 2014

Noson Wybodaeth Clefyd y Siwgr i’w gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cynhadledd Ffederasiwn Tir Glas Ewropeaidd i’w gynnal ym Mhrifysgol Aberystwyth

28 Awst 2014

Fe fydd cannoedd o arbenigwyr glaswelltir ar draws y byd yn ymweld ag Aberystwyth ym mis Medi.

Haf o ddysgu yn Aber

29 Awst 2014

Chwe wythnos breswyl y Brifysgol Haf yn llwyddiant mawr.