Lansio Partneriaethau Newydd Ddyfodiaid Pwllpeiran

02 Rhagfyr 2014

Lansio Partneriaethau Newydd Ddyfodiaid Pwllpeiran, sy’n cynnig cyfle i ffermwyr weithio mewn partneriaeth gydag IBERS, yn Ffair Aeaf Cymru.

Y Gymdeithas Gemeg Frenhinol yn cydnabod cyfraniad eithriadol

02 Rhagfyr 2014

Cymrawd Addysgu er Anrhydedd wedi’i enwi yn un o 175 o Wynebau Cemeg y Gymdeithas Gemeg Frenhinol.

Artist yn dathlu ei phen-blwydd yn 80 gyda dwy arddangosfa yn y Brifysgol

03 Rhagfyr 2014

Mary Lloyd Jones, un o artistiaid gweledol mwyaf nodedig Cymru, yn arddangos ei gwaith yng Nghanolfan y Celfyddydau a’r Hen Goleg.

Dilynwyr Radio Amatur ar yr awyr

03 Rhagfyr 2014

Heddiw, Dydd Mercher 3 Rhagfyr, mae'r Sefydliad Mathemateg, Ffiseg a Chyfrifiadureg ar y cyd â Chymdeithas Radio Amatur Aberystwyth a'r Cylch yn cynnal digwyddiad Pobl Ifanc ar yr Awyr.

Dulliau newydd o ddal pryfed tsetse yn gam ymlaen yn y frwydr yn erbyn Clefyd Cysgu

03 Rhagfyr 2014

Y darlithydd Sŵoleg, Dr Roger Santer, yn dilyn trywydd hollol newydd i ddeall sut mae pryfed tsetse yn gweld yr abwydau lliw a ddefnyddir i'w dal, a pham maent yn cael eu denu at wahanol liwiau.

A all embryo ddysgu?

08 Rhagfyr 2014

Gall malwod llyn (lymnaea stagnalis) synhwyro cemegion sy’n cael eu rhyddhau gan eu rheibwyr tra eu bod nhw yn embryo yn yr ŵy, a gallant newid eu hymddygiad yn unol â hynny.

Lansio astudiaeth ryngwladol o gynulleidfaoedd yr Hobbit

09 Rhagfyr 2014

140 o ymchwilwyr mewn 46 o wledydd yn cydweithio ar Brosiect Hobbit y Byd i geisio deall holl ystyron ffantasi i bobl ledled y byd.

Penodi Deon Campws Cangen Mauritius

10 Rhagfyr 2014

Dr David Poyton, Darllenydd yn y Gyfraith yn Adran y Gyfraith a Throseddeg Mhrifysgol Aberystwyth, wedi’i secondio i arwain Campws Cangen Prifysgol Aberystwyth ym Mauritius.

Adeiladu ffwrnais tymheredd tra-uchel ar gyfer prifysgol yn Tsieina

12 Rhagfyr 2014

Allforio ffwrnais esgyn-wresogi, sy'n gallu cyrraedd tymheredd o fwy na 3000oC, i Brifysgol Technoleg Wuhan yng nghanolbarth Tsieina.

Campws Arloesi a Menter yn sicrhau cyllid o £20m

15 Rhagfyr 2014

Gweinidog Llywodraeth Cymru Jane Hutt yn cyhoeddi taw Campws Arloesi a Menter Aberystwyth fydd y cyntaf i dderbyn cyllid o raglen newydd £2 biliwn yr Undeb Ewropeaidd 2014-2020.

Llwyddiant Springboard, Rhaglen Ddatblygu i Fenywod

16 Rhagfyr 2014

Cynlluniwyd Springboard ar gyfer menywod sydd am wella eu byd yn y gwaith ac yn y cartref, gan adeiladu ar y sgiliau ymarferol a'r hyder i gymryd y camau hyn.

Llwyddiant Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 i Brifysgol Aberystwyth

18 Rhagfyr 2014

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi gwella yn sylweddol ansawdd ei hymchwil yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (FfRhY) 2014.

Aberystwyth yn sicrhau lle mewn consortiwm gwerth €2.1bn

17 Rhagfyr 2014

IBERS wedi sicrhau ei lle yn InnoLife, consortiwm o 144 o gwmnïau, sefydliadau ymchwil a phrifysgolion Ewropeaidd sy'n caniatáu mynediad i geisiadau am €2.1bn o arian Ewropeaidd.

Lansio Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth

18 Rhagfyr 2014

Coleg Cambria a Grŵp Llandrillo Menai i gyflwyno Gradd Sylfaen mewn Amaethyddiaeth sydd yn cael ei dilysu gan Brifysgol Aberystwyth.

Cerddorfa robotig Aberystwyth yn perfformio yn Y Sefydliad Brenhinol

19 Rhagfyr 2014

Cerddorfa robotig Aberystwyth i ymddangos yn finale Darlithoedd Nadolig Y Sefydliad Brenhinol.