Myfyrwyr IBERS yn cynorthwyo gyda gwaith i wella llwybrau

27 Ebrill 2016

Wnaeth myfyrwyr Prifysgol Aberystwyth o’r Athrofa y Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig cynorthwyo gorffen y rhan terfynol  o’r o’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy (CGHT) ar gyfer 2015/16.

Myfyrwyr ymrysona Prifysgol Aberystwyth yn mynd i'r Goruchaf Lys

25 Ebrill 2016

Bydd myfyrwyr o Adran y Gyfraith a Throseddeg Prifysgol Aberystwyth yn cael y cyfle i arddangos eu doniau ymryson o flaen Ustus yn y Goruchaf Lys.

Myfyriwr Prifysgol Aberystwyth ar restr fer Gwobr Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn

22 Ebrill 2016

Mae myfyrwyr  Prifysgol Aberystwyth Mazhar Shar wedi cyrraedd rhestr fer gwobrau Targetjobs ar gyfer Myfyriwr Israddedig y Flwyddyn ym maes Cyfrifiadureg a Dadansoddeg.

Cymdeithas Ddysgedig Cymru’n ethol Cymrodyr newydd o Aberystwyth

20 Ebrill 2016

Mae pedwar aelod a chyn aelod staff o Brifysgol Aberystwyth, ynghyd ag alumna wedi eu hurddo gan Gymdeithas Ddysgedig Cymru.

Y Brifysgol ac Age Cymru Ceredigion yn cynnig ‘MOT’ ffitrwydd i bobl dros 60

15 Ebrill 2016

Gwyddonwyr chwaraeon ac Age Cymru Ceredigion yn cydweithio i gynnig 'gweithdy ffitrwydd gweithredol' i bobl dros 60 oed ar yr 20fed o Ebrill.

Datgelu deg llais newydd o Ewrop

14 Ebrill 2016

Llenyddiaeth ar Draws Ffiniau o Brifysgol Aberystwyth yn cyhoeddi cefnogaeth i ddeg awdur Ewropeaidd yn Ffair Lyfrau Llundain 2016.

Ymchwilwyr o Aberystwyth yn arwain astudiaeth i beryglon rhewlifoedd yn Chile

13 Ebrill 2016

Bydd y tîm yn cynhyrchu’r rhestr gyflawn gyntaf o lifogydd ffrwydrol hanesyddol o lynnoedd rhewlifol yn Chile a pheryglon y dyfodol.

Datblygu a Chysylltiadau Alumni ar rhestr fer Gwobrau Arweinyddiaeth a Rheolaeth y Times Higher Education

08 Ebrill 2016

Aberystwyth yn un o bum ar restr fer categori Tîm Datblygu/Cysylltiadau Alumni Neulltiol, ynghyd â Chaerlŷr, Manceinion, Nottingham a Warwick.

Canolfan y Celfyddydau i lwyfannu Saturday Night Forever yng Ngwyl Fringe Caeredin

08 Ebrill 2016

Canolfan y Celfyddydau mewn partneriaeth gyda Joio, i lwyfannu drama Roger Williams yn Cowbarn drwy gydol mis Awst.

Myfyrdodau ar Gymru ac Ewrop

07 Ebrill 2016

Dr Hywel Ceri Jones CMG i draddodi Darlith Flynyddol Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru ar ddydd Mercher 20 Ebrill.

Awdur arobryn yn annerch yn Aber

06 Ebrill 2016

Bydd yr awdur arobryn Patrick McGuinness yn siarad am ei waith mewn darlith gyhoeddus yn yr Hen Goleg, Aberystwyth, am 11.30 Ddydd Sadwrn 16 Ebrill 2016.

Fforwm Llenyddiaeth Ryngwladol yn Aberystwyth

05 Ebrill 2016

Cyhoeddwyr a chyfieithwyr, beirdd, awduron a threfnwyr gwyliau llenyddol o bob cwr o Ewrop a thu hwnt i ymgasglu yn Aberystwyth ar y 15fed a'r 16eg o Ebrill.

Arbenigwyr awtistiaeth yn siarad mewn cynhadledd

04 Ebrill 2016

Prifysgol Aberystwyth yn cynnal Cynhadledd Sbectrwm Awtistig mewn partneriaeth â Thîm Awtistiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion i nodi diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd.

Dathlu rhagoriaeth mewn dysgu

04 Ebrill 2016

Canmoliaeth fawr i dri modiwl dysgu gan banel beirniadu Gwobrau Cwrs Eithriadol 2015-16.