Cyn-fyfyrwraig o Aberystwyth yn cael ei hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd

Liz Saville Roberts AS

Liz Saville Roberts AS

05 Awst 2016

Cafodd Liz Saville Roberts AS, sy’n gyn-fyfyrwraig o Aberystwyth, ei hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Fynwy a’r Cyffiniau ar Ddolydd y Castell, Y Fenni y bore yma (dydd Gwener 5 Awst).

Dysgodd Liz Gymraeg yn ystod ei chyfnod ym Mhrifysgol Aberystwyth a daeth yn Aelod Seneddol benywaidd cyntaf Plaid Cymru yn 2015.

Mae’r anrhydedd, sydd yn ddathliad blynyddol, yn gyfle i gydnabod unigolion o bob rhan o’r wlad am yr hyn y maent wedi’i gyflawni a’u hymrwymiad i Gymru, y Gymraeg a’u cymunedau lleol dros Gymru benbaladr.

Yn wreiddiol o Eltham yn ne-ddwyrain Llundain, daeth Liz Saville Roberts i Brifysgol Aberystwyth yn ddeunaw oed i astudio ieithoedd, ac yma y dysgodd Gymraeg.

Meddai Liz: “Hoffwn ddiolch i'r darlithwyr Cymraeg a Gwyddeleg a oedd yn fy nysgu yn Aber. Cefais ganddynt addysg academaidd, a llawer mwy. Yn bwysicaf oll, cefais ganddynt alwedigaeth.”

Ar ôl gweithio am gyfnod yn Llundain, daeth Liz yn ôl i Gymru i weithio fel newyddiadurwraig.  Bu’n gynghorydd dros Forfa Nefyn am dros ddeng mlynedd ac yn gweithio yng Ngholeg Meirion Dwyfor yn cefnogi ac yn datblygu addysg Gymraeg ôl-16.  Hyd nes iddi gael ei hethol yn AS, hi oedd Cyfarwyddwr Dwyieithrwydd Gr┼Áp Llandrillo Menai.

Ym mis Mai 2015 cafodd ei hethol yn AS dros Ddwyfor Meirionnydd, aelod benywaidd cyntaf Plaid Cymru yn San Steffan.

Bu stondin Prifysgol Aberystwyth yn ferw o ddigwyddiadau a gweithgareddau trwy gydol yr Eisteddfod Genedlaethol, a gynhelir yr wythnos hon yn y Fenni. Y Brifysgol hefyd oedd prif noddwr Pafiliwn Gwyddoniaeth a Thechnoleg yr Eisteddfod eleni. Daw’r Eisteddfod Genedlaethol eleni i ben yfory.