Agor Drysau’r Hen Goleg

31 Awst 2016

Cyfle i ddarganfod mwy am hanes yr adeilad rhestredig gradd 1.

Penwythnos Chwaraeon i Bobl Ifanc

30 Awst 2016

Hyfforddi pobl ifanc ar gampws Prifysgol Aberystwyth.

Aber yn Cyflwyno Cwrs Cyfieithu Arloesol

30 Awst 2016

Mae Adran y Gymraeg ac Astudiaethau Celtaidd yn cynnig cwrs cyfieithu uwchraddedig newydd.

Blwyddyn lwyddiannus arall i Brifysgol Haf Aberystwyth

26 Awst 2016

Mwy na 80 o fyfyrwyr yn derbyn eu tystysgrifau ar ôl treulio chwe wythnos ar y campws.

Dyfodol Disglair i Opalau Polymer

25 Awst 2016

Prifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at ymchwil ar ddeunydd smart newydd allai gael eu defnyddio mewn dillad ac adeiladau yn y dyfodol. 

Straeon Clirio 2016

22 Awst 2016

Rhai o'r myfyrwyr sydd wedi canfod eu lle ym Mhrifysgol Aberystwyth drwy’r system Clirio yn rhannu eu profiadau. 

Canllawiau Clirio Clir gan Aber

12 Awst 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cynhyrchu fideo wedi'i animeiddio yn egluro'r broses clirio.

Ymchwil i fywyd yn y Drenewydd

12 Awst 2016

Ymchwilwyr Aber yn holi beth sydd ei angen ar dref fach i ffynnu mewn oes fyd-eang.

Prifysgol Aberystwyth: Boddhad Myfyrwyr gyda’r 10 Uchaf yn y DU a’r Uchaf yng Nghymru

10 Awst 2016

Prifysgol Aberystwyth yw’r gorau yng Nghymru ac un o’r deg uchaf yn y Deyrnas Unedig ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr, yn ôl Arolwg Cenedlaethol y Myfyrwyr (ACM).

Cyn-fyfyriwr yn derbyn dyfarniad Fulbright i UDA

11 Awst 2016

Mae Dr Hannah Bailey wedi derbyn dyfarniad Fulbright Lloyds of London

Footloose yn camu i’r llwyfan

11 Awst 2016

Mae Footloose yn camu i lwyfan y Ganolfan y Celfyddydau

Swyddog Newydd i Hybu Rygbi yn y Canolbarth

08 Awst 2016

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi penodi Swyddog Rygbi newydd.

Nod Ansawdd y QAA i Brifysgol Aberystwyth

05 Awst 2016

Mae ansawdd a safon y ddarpariaeth ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael sel bendith asiantaeth y Asiantaeth Sicrhau Ansawdd Addysg Uwch (QAA)

Cyn-fyfyrwraig o Aberystwyth yn cael ei hanrhydeddu gan Orsedd y Beirdd

05 Awst 2016

Anrhydeddu Liz Saville Roberts AS, sy’n gyn-fyfyrwraig o Aberystwyth, gan Orsedd y Beirdd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. 

Darlithwyr Prifysgol Aberystwyth yn Ennill Gwobrau Nodedig

04 Awst 2016

Llwyddiant i Eurig Salisbury, Peadar Ó Muircheartaigh a Rhianedd Jewell.

Cyfeillgarwch a Cherddi 15 Mlynedd

03 Awst 2016

Cynhelir digwyddiad 'Cerddi Pymtheng Mlynedd' gan Dr Hywel Griffiths ac Eurig Salisbury am 11.00yb Ddydd Iau 4 Awst ar stondin Prifysgol Aberystwyth ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol.

Cyfrol am y Cywyddau yn Torri Tir Newydd

03 Awst 2016

Bydd Genres y Cywydd yn cael ei lansio yn yr Eisteddfod Genedlaethol ar Ddydd Iau 4 Awst.

Y Brifysgol yn dathlu blwyddyn lwyddiannus arall i’r cynllun Effaith Gwyrdd

02 Awst 2016

Bu Prifysgol Aberystwyth yn dathlu trydedd flwyddyn lwyddiannus y cynllun Effaith Gwyrdd. 

Gwaddol Daearyddwr ar gyfer Polisi Iaith yng Nghymru

02 Awst 2016

Polisïau iaith fydd dan sylw wrth i Brifysgol Aberystwyth gynnal darlith flynyddol E.G.Bowen.

Hunaniaeth a chyfiawnder o Batagonia drefedigaethol i’r Gymru fodern

01 Awst 2016

Bydd Dr Lucy Taylor yn trafod am y berthynas rhwng y Cymry a phobl frodorol yr Ariannin yn yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.

Celf Byw a Brwydrau Bwyd ar Faes y Brifwyl

01 Awst 2016

Bydd Dr Gareth Evans yn cynnal darlith digwyddiad Celf Byw i Bawb ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Fenni rhwng 12.30pm a 1.30 pm Ddydd Mawrth 2 Awst.

Cyflwyno seryddiaeth trwy gelf yn yr Eisteddfod Genedlaethol

01 Awst 2016

Mae gosodiad celf creadigol sydd wedi’i ysbrydoli gan seryddiaeth yn cael ei arddangos yn yr Eisteddfod Genedlaethol.

Darlith Daearyddwr o Aberystwyth yn y Brifwyl

01 Awst 2016

Dr Hywel Griffiths yn trafod geomorffoleg yn narlith wyddonol flynyddol y Coleg Cymraeg Cenedlaethol ar faes y Brifwyl. 

Y Bysgwyr Ffiseg yng ngŵyl y Dyn Gwyrdd

18 Awst 2016

Bydd gan y Bysgwyr Ffiseg stondin yng 'Ngardd Einstein.'