Lansio MA newydd mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

Chwith i’r dde: Dr Elin Royles o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Dr Gareth Hoskins o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a Dr Steven Thompson o Adran Hanes a Hanes Cymru, yn lansiad yr MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

Chwith i’r dde: Dr Elin Royles o Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol, Dr Gareth Hoskins o’r Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear, a Dr Steven Thompson o Adran Hanes a Hanes Cymru, yn lansiad yr MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru.

05 Mai 2017

Gyda Brexit yn hawlio’r sylw yn ystod cyfnod cynnar ymgyrchu etholiad cyffredinol San Steffan, mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd MA newydd fydd yn ystyried gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru gyfoes ar heriau wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Cafodd yr MA mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ei lansio heddiw (ddydd Gwener 5 Mai 2017) gan Ganolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru a bydd yn croesawu’i myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2017.

Nod y radd MA newydd, sydd yn gwrs blwyddyn, yw hyrwyddo dealltwriaeth gadarn am gyd-destun hanesyddol, diwylliannol, economaidd-gymdeithasol a gwleidyddol Cymru gyfoes.

Mae pwyslais cryf hefyd ar gyflogadwyedd gyda chyfle gwerthfawr i ennill profiad gwaith yn y modiwlau a gynigir ar y cynllun.

Cydlynydd y cynllun yw Dr Elin Royles, sy’n uwch-ddarlithydd yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol ac un o sylfaenwyr Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ym Mhrifysgol Aberystwyth.

“Mae’n gwrs sydd yn anelu at feithrin graddedigion sy’n deall Cymru gyfoes o safbwynt amlddisgyblaethol sydd mor bwysig wrth i ddatganoli i Gymru ddyfnhau yn bellach ac wrth i ni wynebu’r newidiadau sylweddol a ddaw yn sgil Brexit.”

“Nodwedd arbennig y cwrs felly yw y bydd modiwlau ar draws tair adran uchel eu parch yn bwydo i’r rhaglen: Adran Ddaearyddiaeth a Gwyddorau Daear, Adran Hanes a Hanes Cymru ac Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol y Brifysgol.

“Gall y cwrs roi sail arbennig i’r rheiny sydd â diddordeb mewn dilyn gyrfaoedd yn gysylltiedig â gwleidyddiaeth a pholisi yng Nghymru a’r tu hwnt gan hefyd fod yn fan dechrau i astudio ar gyfer PhD.”

Dywedodd yr Athro Mike Woods, Cyd-Gyfarwyddwr Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru: “Mae’r cynllun yn rhan ganolog o waith y Ganolfan ac rydym yn ymfalchïo y bydd yn galluogi myfyrwyr uwchraddedig i astudio mewn canolfan ymchwil sy’n arwain yn rhyngwladol ar faterion gwleidyddol, cymdeithasol ac economaidd sy’n berthnasol i Gymru.”

Cafodd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru ei lansio yn Ionawr 2017 ac mae’n adeiladu ar lwyddiant Sefydliad Gwleidyddiaeth Cymru yn yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Mae’n dwyn ynghyd ddaearyddwyr, gwyddonwyr gwleidyddol, seicolegwyr a haneswyr o Athrofa Daearyddiaeth, Hanes, Gwleidyddiaeth a Seicoleg, yn ogystal â gwyddonwyr cymdeithasol o adrannau perthnasol sydd â diddordeb yng Nghymru.

Mae’r ganolfan hefyd yn chwarae rôl allweddol fel cangen Aberystwyth o Sefydliad Ymchwil Gymdeithasol ac Economaidd, Data a Dulliau Cymru (WISERD).