Cyn-fyfyrwraig o Aberystwyth yn cael ei henwi yn Weithiwr Proffesiynol Amgylcheddol y Flwyddyn

30 Mai 2017

Mae cyn-fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth, Dr Philippa Pearson, wedi cael ei henwi Weithiwr Proffesiynol Amgylcheddol y Flwyddyn ar gyfer 2017 gan y Gymdeithas yr Amgylchedd. Mae’r wobr yn dathlu ymroddiad eithriadol neu lwyddiant sylweddol wrth ddiogelu, cadw neu wella’r amgylchedd a hyrwyddo egwyddorion cynaliadwyedd.

Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru i gynnal hystings Etholiad Cyffredinol

30 Mai 2017

Bydd Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru yn cynnal hystings etholiadol ar nos Lun 5 Mehefin 2017 yng nghanolfan y Morlan, Aberystwyth.

Prifysgol Aber ar faes Eisteddfod yr Urdd

26 Mai 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn rhan o ystod o weithgareddau amrywiol ar faes Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Gwobr flynyddol Walters yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf

26 Mai 2017

Mae gwobr academaidd newydd wedi cael ei chyflwyno gan y cyhoeddwr blaenllaw Elsevier i anrhydeddu academydd blaenllaw o Brifysgol Aberystwyth, yr Athro Ken Walters.

Arddangosfa Gelf: Ffeithiau Amgen: Dehongli Gweithiau o Gasgliad yr Ysgol Gelf

22 Mai 2017

Arddangosfa newydd yn agor heddiw yn Oriel Ysgol Gelf heddiw.

Gwyddonwyr IBERS i arddangos eu gwaith yn Aberaeron fel rhan o Ddiwrnod Chwilfrydedd mewn Planhigion

22 Mai 2017

Bydd gwyddonwyr o Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig ym Mhrifysgol Aberystwyth yng Nghŵl Gardd a Chrefft Aberaeron 2017 ar 28 a 29 Mai ac yn arddangos eu gwaith.

Gŵyl Seiclo Aberystwyth yn dychwelyd am ei hwythfed blwyddyn

22 Mai 2017

Mae gŵyl feicio flynyddol Aberystwyth yn dychwelyd yr wythnos hon, 21 - 30 Mai 2017, gyda deg diwrnod o ddigwyddiadau yn y dref a’r wlad o amgylch.

Ymunwch â CAA Cymru i ddathlu’r byd cyhoeddi Cymraeg yn y Fedwen Lyfrau eleni

19 Mai 2017

Bydd CAA Cymru yn cymryd rhan yn y Fedwen Lyfrau unwaith eto eleni. Cynhelir y Fedwen yng Nghanolfan y Celfyddydau, Aberystwyth, ar garreg drws CAA Cymru, ddydd Sadwrn yr 20 Mai 2017.

Canmol gwaith Adnoddau Dynol ar ddatblygu sgiliau digidol

19 Mai 2017

Mae hyfforddiant sgiliau digidol arloesol a ddatblygwyd gan Adran Adnoddau Dynol Prifysgol Aberystwyth, yr undebau llafur UNSAIN ac UNITE, TUC Cymru a Chymdeithas Addysg y Gweithwyr Cymru (WEA Cymru) wedi dod yn ail orau yng ngwobrau blynyddol Adnoddau Dynol Prifysgolion (UHR).

Penodi’r Arglwydd Thomas o Gwmgiedd yn Ganghellor

18 Mai 2017

Bydd y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Thomas o Gwmgiedd yn cymryd yr awennau fel Canghellor Prifysgol Aberystwyth ym mis Ionawr 2018.

Galw am strategaeth iaith sy’n ymateb i amgylchiadau’r unfed ganrif ar hugain

17 Mai 2017

Mae prosiect ymchwil arloesol sy’n cael ei arwain gan Brifysgol Aberystwyth yn holi a oes angen ail-ystyried tybiaethau traddodiadol ynglŷn â sut i hybu adfywiad ieithoedd lleiafrifol.

Darganfyddiad genom malwoden i gynorthwyo gyda’r frwydr yn erbyn clefyd trofannol marwol

16 Mai 2017

Gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cyfrannu at ymdrechion rhyngwladol i nodweddu'r genom mewn rhywogaeth o falwoden sy'n gyfrifol am drosglwyddo parasit sy'n lladd 200,000 o bobl bob blwyddyn.

Prifysgol Aberystwyth yn parhau i ddringo’r tablau cynghrair

16 Mai 2017

Mae cynnydd Prifysgol Aberystwyth yn nhablau cynghrair y prifysgolion yn parhau yn sgil cyhoeddi canllaw prifysgol 2018 The Guardian.

Coroni Ffiseg yn Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu UMAber 2017

12 Mai 2017

Cafodd Ffiseg ei choroni yn Adran y Flwyddyn yng Ngwobrau Dysgu blynyddol Undeb Myfyrwyr Aberystwyth 2017 a gynhaliwyd nos Wener 5 Mai.

Gwobrau Cyntaf Aber First Awards 2017

12 Mai 2017

Mae ceisiadau yn awr ar agor ar gyfer Gwobrau Cyntaf Aber First Awards 2017 sy’n cael eu cefnogi gan Brifysgol Aberystwyth.

Ethol Athro Economeg o Aberystwyth yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol

11 Mai 2017

Mae'r Economegydd, yr Athro Peter Midmore o Ysgol Fusnes Aberystwyth, wedi’i ethol yn Llywydd y Gymdeithas Economeg Amaethyddol. 

Gwobr farddoniaeth Cinnamon Press i ddarlithydd ysgrifennu creadigol

10 Mai 2017

Mae cyfrol o farddoniaeth gan y darlithydd Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol o Brifysgol Aberystwyth Dr Gavin Goodwin yn un o bedwar enillydd gwobr Cinnamon Press Poetry Pamphlet Prize 2017.

Lansio MA newydd mewn Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

05 Mai 2017

Gyda Brexit yn hawlio’r sylw yn ystod cyfnod cynnar ymgyrchu etholiad cyffredinol San Steffan, mae Prifysgol Aberystwyth yn lansio gradd MA newydd fydd yn ystyried gwleidyddiaeth a chymdeithas Cymru gyfoes ar heriau wedi i Brydain adael yr Undeb Ewropeaidd.

Aber yn denu myfyrwyr Doethuriaeth Proffesiynol o’r Emiradau Arabaidd Unedig

04 Mai 2017

Mae grŵp o 16 o weithwyr proffesiynol o'r Emiradau Arabaidd Unedig (EAU) yn treulio pythefnos cyntaf mis Mai ym Mhrifysgol Aberystwyth ar ddechrau eu rhaglen ddoethuriaeth broffesiynol.

Cyrsiau newydd yn IBERS ar gyfer 2017

04 Mai 2017

Mae dau gynllun gradd israddedig newydd sbon mewn Bioleg Ddynol ac Iechyd, a Chadwraeth Natur wedi cael eu lansio gan Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS).

Myfyriwr o Aberystwyth yn ennill gwobrau am fentergarwch

03 Mai 2017

Mae myfyriwr israddedig blaengar o Busnes a Rheolaeth wedi ennill dwy wobr o fri mewn cystadleuaeth genedlaethol i ddod o hyd i’r mentergarwyr ifanc mwyaf dawnus yng Nghymru.

Sylw i newid hinsawdd ar Ddiwrnod Ewrop – 9 Mai

03 Mai 2017

Bydd effeithiau tebygol newid hinsawdd ar gymunedau arfordirol gorllewin Cymru a dwyrain Iwerddon yn cael sylw mewn arddangosfa undydd yn yr Hen Goleg i nodi Diwrnod Ewrop ar 9 Mai, 2017.

Ap achub mewn trychineb naturiol GeoRescue yn ennill gwobr Her SateLife

02 Mai 2017

Mae'r myfyriwr o Brifysgol Aberystwyth Elliot Vale wedi ennill cyfle i gyflwyno ei syniad am ap achub mewn trychineb naturiol i gynrychiolwyr mewn cynhadledd flaenllaw am y Gofod.

Gwyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru yn dychwelyd i Aberystwyth

02 Mai 2017

Mae Prifysgol Aberystwyth yn paratoi i gynnal agoriad Gŵyl Farddoniaeth Ryngwladol Cymru sy’n cael ei chynnal rhwng 3-6 Mai 2017.