Urddo cyn gynghorydd Banc y Byd a chyn-fyfyriwr y Gyfraith Gareth Howell yn Gymrawd

Gareth Howell

Gareth Howell

20 Gorffennaf 2017

Mae’r cyn gynghorydd i Fanc y Byd a’r Cenhedloedd Unedig, ac a raddiodd yn y Gyfraith o Aberystwyth, Gareth Howell, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd gan Brifysgol Aberystwyth.

Yn wreiddiol o Gaerdydd, dangosodd Gareth arweinyddiaeth arloesol wrth ddyfeisio atebion ymarferol mewn gwledydd sy’n wynebu pontio eithafol yn eu bywyd cenedlaethol.

Rhwng 1980 a 1995, bu’n helpu i wella safon addysg uwch a thechnegol yn Nepal a Phacistan drwy fenthyciadau Banc y Byd.

Yn 1996 yn Bosnia-Herzegovina, yn ystod y cyfnod yn dilyn y rhyfel, arweiniodd dasglu Banc y Byd/Undeb Ewropeaidd i godi $130 miliwn i ailgyflogi’r rhai a fu’n ymladd.

Ym mhencadlys y Cenhedloedd Unedig yn Efrog Newydd (1999-2002) gweithiodd gydag Ysgrifennydd Cyffredinol y Cenhedloedd Unedig i arwain ailadeiladu yn dilyn y rhyfel yn Kosovo a Dwyrain Timor, gan gynnwys lleihau’r arferion cyflogi gwael wrth gyflogi plant a mudwyr, a chamau i unioni’r llafur gorfodol honedig yn Burma a gwledydd eraill.

Yn ddiweddarach, (2007-2010) cefnogodd ddatblygiad economaidd a chymdeithasol yn El Salvador, Georgia, Morocco, a Namibia yn cynorthwyo llywodraethau i wneud y gorau o effaith grantiau gan Gorfforaeth Her Mileniwm Gweinyddiaeth Dramor UDA.

Roedd yn Ynad Heddwch yng Nghymru ac fe ddrafftiodd gynigion cynnar ar gyfer datblygiad cyfansoddiadol yng Nghymru, a ddeddfwyd yn y pen draw yn 1999.

Cafodd Gareth ei gyflwyno gan yr Athro John William o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Iau 20 Gorffennaf 2017.

Y cyflwyniad i Gareth Howell:
Dirprwy Ganghellor, Is-Ganghellor, darpar raddedigion, gyfeillion.  Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Gareth Howell yn gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Pro Chancellor, Vice-Chancellor, prospective graduates and supporters.  It is an honour and a privilege to present Gareth Howell as a Fellow of Aberystwyth University.

Gareth Howell is a native of Cardiff, although has family links in North, Mid and South Wales. He graduated from the Department of Law at what was then the University College of Wales Aberystwyth, in 1964.  The Department was the only one in Wales and was led by Professor Llewelfryn Davies along with three other colleagues including Peter North and Hywel Mosley.  The Department was located on the seafront in a small terraced row of houses. As a student, he lived in Pantycelyn Hall – so, unusually for students in those days he endured a brisk walk to get to Professor Davies’ Constitutional Law lectures on time – Llewelfryn was not a person to allow unpunctuality to go unnoticed. 

During his busy and varied professional life, Gareth has been a great friend of Aberystwyth University.  In his second home in America, he has been active in developing our alumni presence in Washington and New York. As result of his work and that of many others, last year’s high-profile alumni events attracted Ed Thomas the producer of Hinterland as guest speaker.  The work of our alumni is critical to maintaining and promoting Aberystwyth’s strong international profile. We rely heavily on our alumni and we are grateful to you and others for your commitment and loyalty.

Gareth’s dedication towards his alma mater is in addition to what was undoubtedly a hectic and varied professional life - nationally and internationally.  The word ‘impact’ is often used in University life; there can be no doubt of the significant impact that Gareth has made during his long and distinguished career.

His first position was with the Ford Motor Company. He then worked as a consultant assisting new businesses setting up in Wales; he also found time to be a magistrate.  His experience as a magistrate was a compelling one in which he observed the huge variety and complexity of people’s lives.  This remained with him throughout his professional life.

After leaving Wales, Gareth embarked upon an international career involving him in international organisations committed to improving the plight of people experiencing life changing transitions within their countries.  In 1992, he was appointed as Program Advisor to the World Bank in Washington.  His work involved identifying and managing loans for the development of education in China, India and other Asian countries.

In 1995, he was appointed to the International Labor Organisation, a specialised agency of the United Nations based in Geneva and New York.  He was the ILO permanent representative in New York.  For the greater part of that time he worked closely with Kofi Annan, the Secretary General of the United Nations. In that capacity, he was centrally involved in the launch of the UN’s Social Compact with leading world enterprises.

 A key component of that initiative is that business supports and respects the protection of internationally proclaimed human rights.  He also worked on eradicating child and migrant labour, on post-war reconstruction and global employment including leading a World Bank task force to raise US$130 million to re-employ ex-combatants in Bosnia.

 To these achievements may be added being the President and Chief Executive Officer for the World Affairs Council, Cincinnati, and a senior advisor to the Millennium Challenge Corporation.  In that latter role, he helped develop the American Government’s foreign grant aid programmes in El Salvador, Georgia, Morocco and Namibia. 

A retirement, of sorts, sees Gareth acting as an independent consultant.  He advises government bodies, and non- profit and international organisations such as the United Nations and the World Bank, on education and training.

In his spare time, such as it is, Gareth is a patron of the Arts and a keen historian.  His scholarly paper on the Welsh non-conformist preacher, Richard Price, is published in the prestigious Welsh Legal History Society Journal. 

It is said by some that the study of law is a narrowing experience, it destroys creativity and eradicates passion.  Gareth Howell is proof that this is not the case.  His legal education here in Aberystwyth enabled him to contribute towards solving some of the many challenges facing today’s international society. He is a superb ambassador for Aberystwyth University and an inspiring role model for those students of Law and Criminology graduating here today.

Dirprwy Ganghellor, mae’n bleser gen i gyflwyno Gareth Howell i chi yn Gymrawd. 

Pro Chancellor it is my absolute pleasure to present Gareth Howell to you as a Fellow of Aberystwyth University.

Dirprwy Ganghellor Mrs Elizabeth France gyda Gareth Howell

Dirprwy Ganghellor Mrs Elizabeth France, Gareth Howell, a Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure

Anrhydeddau Prifysgol Aberystwyth 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu wyth o bobl yn ystod seremonïau Graddio 2017, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Brifysgol rhwng dydd Mawrth 18 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Gorffennaf.

Cyflwynir chwe Chymrawd er Anrhydedd i unigolion a chanddynt gysylltiad ag Aberystwyth neu â Chymru ar hyn o bryd neu yn y gorffennol, ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w dewis feysydd.

Cyflwynir dwy radd Baglor er Anrhydedd. Cyflwynir y rhain i unigolion sy’n aelodau o staff Prifysgol Aberystwyth heb radd lefel-mynediad, i gydnabod eu gwasanaeth hir, eu cyfraniad a’u hymrwymiad i’r Sefydliad; ac i aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Aberystwyth a’r cyffiniau.

Cymrodoriaethau er Anrhydedd:

Lance Batchelor, cyn-fyfyriwr o Aberystwyth a Phrif Swyddog Gweithredol Saga ccc

Yr Athro Martin Conway, Cymrawd a Thiwtor Hanes yng Ngholeg Balliol, Rhydychen, ac Athro Hanes Ewropeaidd Cyfoes.

Gareth Howell LLB, sy’n raddedig yn y Gyfraith o Aberystwyth sydd wedi dangos arweinyddiaeth arloesol wrth ddyfeisio atebion ymarferol mewn gwledydd sy’n wynebu pontio eithafol yn eu bywyd cenedlaethol.

Heini Gruffudd BA, cyn-fyfyriwr o Aberystwyth,  athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, a chadeirydd Dyfodol i’r Iaith.

Louise Rickard BSc PhD PGCE, sydd wedi ennill dros gant o gapiau Rygbi Cymru ac yn raddedig o Aberystwyth (BSc Anrhydedd Sŵoleg, PhD Bioleg y Môr), a Phennaeth Bioleg yn Suffolk.

Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi LLB, cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth a chyn-reoleiddiwr  telegyfathrebu, cyfryngau a phost ym Malaysia.

Graddau Baglor er Anrhydedd:  

Alan Lovatt, Uwch-fridiwr Glaswellt yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

David Alun Jones, Is-Lywydd Cymdeithas Pêl Droed Cymru a Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Canolbarth Cymru.