Urddo Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi yn Gymrawd

Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi

Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi

20 Gorffennaf 2017

Mae’r cyn-fyfyriwr o Aberystwyth, a chyn-reoleiddiwr telegyfathrebu, cyfryngau a phost ym Malaysia, Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi, wedi ei urddo’n Gymrawd er Anrhydedd Prifysgol Aberystwyth.

Astudiodd Sharil radd LL.B (Anrhydedd) o Brifysgol Aberystwyth cyn ymgymhwyso yn Fargyfreithiwr Ysbyty Gray.

Rhwng 2011 a 2014 ef oedd Cadeirydd a Phrif Weithredwr Comisiwn Cyfathrebu ac Amlgyfrwng Malaysia (MCMC), corff rheoleiddio annibynnol a sefydlwyd trwy Ddeddf Seneddol i ddatblygu, goruchwylio a rheoleiddio’r sector cyfathrebu ac amlgyfrwng ym Malaysia.

Mae gwaith Comisiwn Cyfathrebu ac Amlgyfrwng Malaysia yn cwmpasu cynnyrch a gwasanaethau band eang, rhyngrwyd, telegyfathrebu, TGCh, yn ogystal â gwasanaethau post a chludo a gwasanaethau llofnod digidol.

Roedd hefyd yn Aelod o Fwrdd Corfforaeth y Rhyngrwyd ar gyfer Enwau a Rhifau Penodedig (ICANN) a Chadeirydd Corff Cynghori Llywodraethol ICANN rhwng 2004 a 2007.

Bu’n gweithio’n agos gyda nifer o sefydliadau rhyngwladol, a bu hefyd yn rhan o Fenter Datblygiad mPowering yr Undeb Telathrebu Rhyngwladol ac yn Is-Gadeirydd menter Amddiffyn Plant Ar-lein yr Undeb.

Cafodd Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi ei gyflwyno gan Dr Engobo Emeshe o Ysgol y Gyfraith Prifysgol Aberystwyth ar ddydd Iau 20 Gorffennaf 2017.

Y cyflwyniad i Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi:

Dirprwy Ganghellor, Is-Ganghellor, darpar raddedigion, gyfeillion.  Pleser o’r mwyaf yw cyflwyno Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi yn gymrawd Prifysgol Aberystwyth.

Pro Chancellor, Vice-Chancellor, prospective graduates and supporters.  It is an honour and a privilege to present Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi as a Fellow of Aberystwyth University.

Sharil Mohamed Tarmizi is an independent consultant and former regulator of the telecommunications and multimedia sector in Malaysia. In this  role he led significant innovation and developments of the sector in that country and continues to contribute at both national and global levels to various initiatives in this area.  An alumnus of Aberystwyth University, Sharil graduated with an LL.B (Hons) from the then University College of Wales Aberystwyth, qualified as a Barrister  of Gray’s Inn,  and upon his return home was subsequently called to the Malaysian Bar in 1994.

Once home, Sharil followed a well-trodden path into private legal practice, with some of the leading law firms in the country. He started out initially working on various aspects of corporate law and litigation before he moved in the late 1990s to the area of technology- a pioneering field in Malaysia at this time, with his firm being the first to introduce this as an area of legal practice in the country.

In May 2000, Sharil was invited to join the Malaysian Communications and Multimedia Commission (MCMC), an independent regulatory body set up by an Act of Parliament to develop, oversee and regulate the communications and multimedia sector in Malaysia, including broadband, Internet, telecommunications, postal and courier services and digital signature services.  This started a long relationship with this body (albeit with a brief hiatus) with him eventually taking over the helm in 2011.  After nearly six years in his sfirst stint with MCMC, Sharil  moved back to the private sector, this time to join a boutique investment advisory firm, BinaFiki where he became the Executive Director and Head of Strategy. However, his links with the MCMC continued as he was subsequently appointed a member of the Commission, making him the youngest Commission Member in the history of the country, and the first time that a former member of staff was appointed to the Board. In June 2008, he was invited back to the MCMC in an executive capacity as the Chief Operating Officer, becoming Acting Chairman from May- December 2009. In October 2011, he was appointed substantive Chairman and Chief Executive of MCMC, a post he held until December 2014.

Sharil led the development of the regulatory framework for a converged and liberalised telecoms and broadcasting industry, the introduction of 3G mobile in Malaysia and digital television. Many of the policies that Sharil and his team developed still underpins the structure and growth of the sector in Malaysia today. Other notable achievements include the development of the spectrum auction framework; increase in household broadband penetration from approximately 28% in late 2010 to 69% by the end of 2014 and implementation of online commerce.  The impact this had on improving people’s livelihoods was recognised by the United Nation’s Commission on Broadband an also the International Telecommunications Union. There have also been various recognitions of the effectiveness of the regulatory environment, with Fitch Rattings giving Malaysia a positive rating, beating important players such as Singapore, Hong Kong, Australia and New Zealand.; and Malaysia leading 46 emerging economies on its framework for affordable broadband.  The country was also applauded for its work on cybersecurity, with Malaysia recognised as a leader together with Australia on the Asia Pacific Cybersecurity Index and 3rd globally for cybersecurity readiness pursuant to the Global Cybersecurity Index 

Sharil is recognised as a global expert on technology, economic development and regulation and contributes in various capacities both in Malaysia, and to the work of leading international organisations in this field. This includes Internet Corporation of Assigned Names and Numbers, the International Telecommunications Union, the World Bank, the World Trade Organisation, Asia-Pacific Telecommunity (APT), Pacific Islands Telecommunications Associations (PITA), Commonwealth Telecommunication Organisation(CTO), and the International Institute of Communications.  Sharil was also the lead negotiator for the Malaysian telecoms sector in the Doha rounds of WTO and led several Free Trade Agreement negotiations, with Japan, India, Australia and New Zealand.  He was also a committee member on the mPowering Development, which was a global advisory committee comprising of various organisations and individuals from around the world on how mobile commerce can be further enchanced. He was also Vice Chairman of the ITU’s Child Online Protection initiative.

Dirprwy Ganghellor, mae’n bleser gen i gyflwyno Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi i chi yn Gymrawd.

Pro Chancellor, it is my absolute pleasure to present Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi to you as a Fellow of Aberystwyth University.

Dirprwy Ganghellor Mrs Elizabeth France gyda Dato' Sharil Tarmizi

Dirprwy Ganghellor Mrs Elizabeth France, Dato' Sharil Tarmizi a Is-Ganghellor Yr Athro Elizabeth Treasure

 

Anrhydeddau Prifysgol Aberystwyth 2017

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn anrhydeddu wyth o bobl yn ystod seremonïau Graddio 2017, a gynhelir yng Nghanolfan Gelfyddydau’r Brifysgol rhwng dydd Mawrth 18 Gorffennaf a dydd Gwener 21 Gorffennaf.

Cyflwynir chwe Chymrawd er Anrhydedd i unigolion a chanddynt gysylltiad ag Aberystwyth neu â Chymru ar hyn o bryd neu yn y gorffennol, ac sydd wedi gwneud cyfraniad eithriadol i’w dewis feysydd.

Cyflwynir dwy radd Baglor er Anrhydedd. Cyflwynir y rhain i unigolion sy’n aelodau o staff Prifysgol Aberystwyth heb radd lefel-mynediad, i gydnabod eu gwasanaeth hir, eu cyfraniad a’u hymrwymiad i’r Sefydliad; ac i aelodau o’r gymuned leol sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i Aberystwyth a’r cyffiniau.

Cymrodoriaethau er Anrhydedd:

Lance Batchelor, cyn-fyfyriwr o Aberystwyth a Phrif Swyddog Gweithredol Saga ccc

Yr Athro Martin Conway, Cymrawd a Thiwtor Hanes yng Ngholeg Balliol, Rhydychen, ac Athro Hanes Ewropeaidd Cyfoes.

Gareth Howell LLB, sy’n raddedig yn y Gyfraith o Aberystwyth sydd wedi dangos arweinyddiaeth arloesol wrth ddyfeisio atebion ymarferol mewn gwledydd sy’n wynebu pontio eithafol yn eu bywyd cenedlaethol.

Heini Gruffudd BA, cyn-fyfyriwr o Aberystwyth,  athro, awdur, ac ymgyrchydd iaith, a chadeirydd Dyfodol i’r Iaith.

Louise Rickard BSc PhD PGCE, sydd wedi ennill dros gant o gapiau Rygbi Cymru ac yn raddedig o Aberystwyth (BSc Anrhydedd Sŵoleg, PhD Bioleg y Môr), a Phennaeth Bioleg yn Suffolk.

Dato’ Mohamed Sharil bin Mohamed Tarmizi LLB, cyn-fyfyriwr o Brifysgol Aberystwyth a chyn-reoleiddiwr  telegyfathrebu, cyfryngau a phost ym Malaysia.

Graddau Baglor er Anrhydedd:  

Alan Lovatt, Uwch-fridiwr Glaswellt yn Athrofa’r Gwyddorau Biolegol, Amgylcheddol a Gwledig (IBERS) ym Mhrifysgol Aberystwyth.

David Alun Jones, Is-Lywydd Cymdeithas Pêl Droed Cymru a Llywydd Cymdeithas Pêl-droed Canolbarth Cymru.