Mae edrych ymlaen at rywbeth yn dda i chi, felly cynlluniwch ar gyfer eich trît nesaf

19 February 2018

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Nigel Holt, Athro mewn Seicoleg, yn trafod sut mae edrych ymlaen at ddigwyddiad yr un mor dda i chi â'r digwyddiad ei hun.

Penodiadau newydd i brosiect yr Hen Goleg

15 February 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi dau benodiad o bwys fel rhan o’i chynlluniau uchelgeisiol i ailddatblygu’r Hen Goleg fel canolfan dreftadaeth a diwylliant. 

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi hwb i’r to newydd o fandiau Cymraeg

15 February 2018

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Cyfansoddwr arloesol o Japan i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

14 February 2018

Mi fydd darnau o waith celf o Japan o gasgliad crochenwaith adnabyddus Prifysgol Aberystwyth yn ysbrydoliaeth i brosiect cerddoriaeth arbrofol dan arweiniad artist sain blaenllaw o Japan.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

12 February 2018

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca yn Efrog Newydd

09 February 2018

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd yn mis Ebrill.

Penodi tri myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn Lysgenhadon i’r Coleg Cymraeg

09 February 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018, a thri ohonynt yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddi dyddiadau 2018 prif gynhadledd rhaglenwyr Apple yn y DU

05 February 2018

Bydd iOSDevUK, prif gynhadledd y DU ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Medi 2018.

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

02 February 2018

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor yn yr Hen Goleg ddydd Iau 8 Chwefror 2018.

Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau

02 February 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi penodiad Dafydd Rhys fel Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Ffilm o Aber yn cipio gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol

01 February 2018

Mae ffilm ddogfen arsylwol gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn un o bum enillydd yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru 2018.