Gŵyl Yrfaoedd Dewiswch Eich Dyfodol ym Mhrifysgol Aberystwyth

28 Chwefror 2018

Croesawodd Prifysgol Aberystwyth ddisgyblion o bob ysgol uwchradd yng Ngheredigion ddydd Mawrth 27 Chwefror, ar gyfer digwyddiad sgiliau a gyrfaoedd rhyngweithiol.

Gwleidyddiaeth Rhyngwladol ymysg y gorau yn y byd ym maes Cysylltiadau Rhyngwladol

28 Chwefror 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth ymysg 50 gorau’r byd am astudio Cysylltiadau Rhyngwladol yn ôl cylchgrawn uchel ei barch o Washington.

Prifysgol Aberystwyth yn dathlu Wythnos Un Byd 2018

28 Chwefror 2018

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn dathlu ac yn hyrwyddo cyfoeth ac amrywiaeth diwylliannau a chenhedloedd ei chymuned o fyfyrwyr rhyngwladol yng ngŵyl Wythnos Un Byd ddydd Llun 5 Mawrth.

Myfyriwr o Aberystwyth i annerch cynhadledd dechnoleg ryngwladol

27 Chwefror 2018

Bydd Carlos Roldan, myfyriwr cyfrifiadureg o Brifysgol Aberystwyth, yn annerch cynhadledd ryngwladol ar y ffordd gallai technoleg ddigidol drawsnewid marchnadoedd ariannol.

Cantata Memoria Aberfan yn Aberystwyth

26 Chwefror 2018

Bydd Cantata Memoria: Er mwyn y plant gan Syr Karl Jenkins, a gyfansoddwyd i goffáu 50 mlynedd ers trasiedi Aberfan yn 2016, yn cael ei berfformio yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth nos Sadwrn 21 Ebrill 2018.

Y cyn-Weinidog Leighton Andrews i siarad ar rôl Facebook mewn democratiaeth

22 Chwefror 2018

Dylanwad cynyddol y cyfryngau cymdeithasol ar ddemocratiaeth fydd dan sylw mewn darlith gyhoeddus ym Mhrifysgol Aberystwyth ddydd Iau, 22 Mawrth 2018.

Myfyrwyr yn gwirfoddoli ym Mhrifysgol Aberystwyth

19 Chwefror 2018

Am y tro cyntaf mae Prifysgol Aberystwyth yn paratoi i gymryd rhan yn Wythnos Cenedlaethol Gwirfoddoli Myfyrwyr 2018 sydd yn dechrau heddiw, 19 Chwefror 2018. Mae’r wythnos wedi cael ei chydlynu gan Undeb Myfyrwyr Aberystwyth (UM Aber).

Mae edrych ymlaen at rywbeth yn dda i chi, felly cynlluniwch ar gyfer eich trît nesaf

19 Chwefror 2018

Wrth ysgrifennu yn The Conversation, mae Nigel Holt, Athro mewn Seicoleg, yn trafod sut mae edrych ymlaen at ddigwyddiad yr un mor dda i chi â'r digwyddiad ei hun.

Penodiadau newydd i brosiect yr Hen Goleg

15 Chwefror 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi dau benodiad o bwys fel rhan o’i chynlluniau uchelgeisiol i ailddatblygu’r Hen Goleg fel canolfan dreftadaeth a diwylliant. 

Prifysgol Aberystwyth yn rhoi hwb i’r to newydd o fandiau Cymraeg

15 Chwefror 2018

Prifysgol Aberystwyth yw prif noddwr un o ddigwyddiadau mwyaf y sin roc Gymraeg sy’n cael ei gynnal yn Aberystwyth y penwythnos hwn.

Cyfansoddwr arloesol o Japan i weithio ym Mhrifysgol Aberystwyth

14 Chwefror 2018

Mi fydd darnau o waith celf o Japan o gasgliad crochenwaith adnabyddus Prifysgol Aberystwyth yn ysbrydoliaeth i brosiect cerddoriaeth arbrofol dan arweiniad artist sain blaenllaw o Japan.

Lleihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth

12 Chwefror 2018

Gwyddonwyr o Brifysgol Aberystwyth yn arwain prosiect ymchwil newydd i ddod o hyd i ffyrdd o leihau llygredd nitrogen wrth gynhyrchu llaeth.

Myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth i fynychu Gŵyl Ffilm Tribeca yn Efrog Newydd

09 Chwefror 2018

Bydd myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth yn cymysgu gyda rhai o enwau mwyaf y byd ffilm a sinema pan fyddant yn mynychu un o brif wyliau ffilm y byd yn mis Ebrill.

Penodi tri myfyriwr Prifysgol Aberystwyth yn Lysgenhadon i’r Coleg Cymraeg

09 Chwefror 2018

Mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi penodi llysgenhadon newydd ar gyfer 2018, a thri ohonynt yn fyfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth.

Cyhoeddi dyddiadau 2018 prif gynhadledd rhaglenwyr Apple yn y DU

05 Chwefror 2018

Bydd iOSDevUK, prif gynhadledd y DU ar gyfer datblygwyr meddalwedd Apple yn dychwelyd i Aberystwyth ym mis Medi 2018.

Iolo Williams i agor Arddangosfa Wallace

02 Chwefror 2018

Bydd arddangosfa o waith arloesol Cymro nodedig a ddarganfu’r broses o esblygiad trwy ddetholiad naturiol ochr yn ochr â Charles Darwin, yn cael ei hagor yn yr Hen Goleg ddydd Iau 8 Chwefror 2018.

Cyfarwyddwr newydd Canolfan y Celfyddydau

02 Chwefror 2018

Mae Prifysgol Aberystwyth yn falch o gyhoeddi penodiad Dafydd Rhys fel Cyfarwyddwr Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth.

Ffilm o Aber yn cipio gwobr y Gymdeithas Deledu Frenhinol

01 Chwefror 2018

Mae ffilm ddogfen arsylwol gan fyfyrwraig o Brifysgol Aberystwyth yn un o bum enillydd yng Ngwobrau Teledu Myfyrwyr y Gymdeithas Deledu Frenhinol yng Nghymru 2018.