Darlith Gyhoeddus: Cymru, yr Arglwydd Davies, a’r Byd

02 Rhagfyr 2019

Un o Gymry mwyaf yr 20fed ganrif fydd testun darlith olaf dathliadau canmlwyddiant yr Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol.

Ethol un o raddedigion Aberystwyth yn Gomisiynydd yr UE

02 Rhagfyr 2019

Ethol un o raddedigion Astudiaethau Gwleidyddol Prifysgol Aberystwyth, Virginijus Sinkevičius, yn Gomisiynydd yr UE dros yr Amgylchedd, Cefnforoedd a Physgodfeydd.

Ymestyn cynllun cam-drin yn y cartref i wledydd eraill y DU

03 Rhagfyr 2019

Mae menter arloesol o Gymru sy'n cefnogi pobl hŷn sy'n dioddef cam-drin yn y cartref ar fin cael ei hymestyn ledled y DU.

Arddangosfa - John Duffin: Printiadau a Phaentiadau

09 Rhagfyr 2019

Cynhelir arddangosfa o waith yr arlunydd a’r gwneuthurwr print arobryn, cyfoes, John Duffin, yn Oriel Ysgol Gelf rhwng 9 Rhagfyr 2019 a 7 Chwefror 2020.

Gŵyl lwyddiannus yn dathlu ieithoedd lleiafrifol

09 Rhagfyr 2019

Daeth cynrychiolwyr o amrywiaeth o sefydliadau a mudiadau rhyngwladol a chyrff llywodraethol ynghyd yn Hen Goleg Prifysgol Aberystwyth ar 28 a 29 Tachwedd i drafod pwysigrwydd ieithoedd lleiafrifol a brodorol, eu rôl yn eu cymunedau a sut i’w cynnal a chynyddu eu defnydd.

Arddangosfa – Shy Green-Ice Blue

09 Rhagfyr 2019

Bydd gweithiau celf gan Dr Simon Pierse, sy’n darlunio rhanbarthau arctig Gorllewin y Lasynys, yn cael eu harddangos yn Ysgol Gelf rhwng y 9fed o Ragfyr 2019 a’r 7fed o Chwefror 2020.

Gwyddonwyr Prifysgol Aberystwyth yn sicrhau nawdd i fynd i’r afael â chlefyd siwgr yn Affrica

11 Rhagfyr 2019

Mae gwyddonwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi sicrhau cyllid i ddatblygu cnydau all helpu i atal problem gynyddol clefyd siwgr yn Affrica.

Dronau’n tynnu lluniau o len iâ’r Ynys Las yn hollti

11 Rhagfyr 2019

Mae dau ymchwilydd o Brifysgol Aberystwyth wedi cyfrannu at astudiaeth sy’n ymchwilio i sut mae ail len iâ fwyaf y byd, yr un peth sy’n cyfrannu fwyaf at y cynnydd yn lefel byd-eang y môr, yn ymateb i ddraenio catastroffig llynnoedd dŵr toddi enfawr sy’n ffurfio ar ei harwyneb.

Fersiwn Saesneg o’r Mabinogi yw Llyfr y Mis Gŵyl y Gelli

12 Rhagfyr 2019

Fersiwn Saesneg o'r Mabinogi, un o glasuron y Gymraeg o’r oesoedd canol, gan yr Athro Matthew Francis, yn cael ei henwi'n Llyfr y Mis gan Ŵyl y Gelli am fis Rhagfyr.

Darganfyddiad am liw defnydd yn helpu rheoli pryfed tsetse marwol

13 Rhagfyr 2019

Mae ymchwilwyr o IBERS wedi bod yn rhan o ddarganfyddiad gwyddonol a allai helpu rheoli achosion o glefyd trofannol dinistriol sy'n cael ei adnabod fel 'salwch cysgu'.

Dychmygu Wtopia

18 Rhagfyr 2019

Mae prosiect newydd gan yr Adran Saesneg ac Ysgrifennu Creadigol yn ystyried sut mae pobl yn dehongli ac yn mynegi’r ddelfryd wtopaidd.

Cyflwyno map carbon newydd yng Nghynhadledd Newid Hinsawdd y Cenhedloedd Unedig ym Madrid

23 Rhagfyr 2019

Mae map newydd sy’n dangos y newid yn y carbon gaiff ei storio fel biomas ar hyd a lled coedwigoedd a llwyndiroedd y byd wedi cael ei greu gan ddefnyddio delweddau lloeren blaengar.