Prifysgol Aberystwyth yn cynllunio dysgu ar ei champws ym mis Medi

01 Mehefin 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth yn bwriadu dod â myfyrwyr yn ôl i’w champws o ddechrau’r flwyddyn academaidd nesaf ym mis Medi.   

Asiantaethau’n cydweithio i reoli casglu eiddo o lety myfyrwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth

04 Mehefin 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth, Heddlu Dyfed Powys a Chyngor Sir Ceredigion wedi cytuno ar gynlluniau i alluogi myfyrwyr i gasglu eiddo sydd wedi’i adael ym mhreswylfeydd y Brifysgol.

Datganiad yn dilyn lladd George Floyd

05 Mehefin 2020

Yn ystod yr wythnos ddiwethaf dysgom am amgylchiadau trasig marwolaeth George Floyd yn Minneapolis, UDA.

Y Coronafeirws wedi lledaenu’n ehangach yn y DU na gweddill Ewrop medd academyddion

08 Mehefin 2020

Mae lledaeniad daearyddol y Coronafeirws ym Mhrydain yn llawer ehangach nac yng ngweddill Ewrop, sy’n awgrymu bod y cyfyngiadau llym ar symud wedi eu cyflwyno yn rhy hwyr, yn ôl gwaith academaidd. 

Ystyried ehangu therapi celf o bell ar gyfer cleifion canser gwledig yn ystod y pandemig

11 Mehefin 2020

Gall prosiect ymchwil arloesol sy'n cynnig therapi celf o bell i gleifion canser mewn ardaloedd gwledig yng Nghymru gael ei ymestyn i rannau eraill o'r gwasanaeth iechyd yn ystod argyfwng Covid-19.

Gwobr fyd-eang am ymdrechion codi arian er mwyn ail-ddatblygu’r Hen Goleg yn Aberystwyth

11 Mehefin 2020

Mae staff Prifysgol Aberystwyth wedi ennill gwobr fawreddog fyd-eang am eu hymdrechion codi arian er mwyn ail-ddatblygu’r Hen Goleg.

Gweithgor Covid-19 yn cefnogi hyfforddiant ar-lein newydd i atal cam-drin pobl hŷn

15 Mehefin 2020

Mae cwrs ar-lein newydd ar gam-drin domestig a ddatblygwyd ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi cael cefnogaeth ledled Cymru gan sefydliadau sy'n gweithio i atal cam-drin pobl hŷn.

Parhau i fuddsoddi ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn i fyfyrwyr ddychwelyd ym mis Medi er gwaethaf ‘storm’ y pandemig

16 Mehefin 2020

Bydd Prifysgol Aberystwyth yn parhau i fuddsoddi mewn prosiectau allweddol ac yn paratoi'r campws ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf, er gwaethaf 'heriau sylweddol' ac effaith esblygol 'storm' y pandemig.

Pennaeth Newydd Ysgol Filfeddygol Gyntaf Cymru yn siarad am ‘gyfle euraidd i’r genedl’

17 Mehefin 2020

Mae pennaeth newydd Ysgol Gwyddor Filfeddygol gyntaf Cymru yn dweud bod y datblygiad yn gyfle euraidd i genhedlaeth nesaf y genedl.

Cynhadledd gyfrifiadura Lovelace yn mynd ar-lein oherwydd Covid

17 Mehefin 2020

Symudodd prif gynhadledd y DU ar gyfer israddedigion benywaidd ym maes cyfrifiadura ei rhaglen gyfan ar-lein eleni yn sgil pandemig y Coronafeirws.

Adroddiad newydd ar sut gall profiadau ffoaduriaid ifanc y 1930au helpu ceiswyr lloches heddiw

18 Mehefin 2020

Gallai profiadau plant wnaeth ffoi o'r Almaen Natsïaidd i Brydain yn y 1930au hwyr helpu ffoaduriaid ifanc heddiw.

Grant pwysig i ddatgelu cyfrinachau seliau canoloesol

22 Mehefin 2020

Dyfarnwyd Prif Gymrodoriaeth Ymchwil (PGY) nodedig i hanesydd o Brifysgol Aberystwyth gan Ymddiriedolaeth Leverhulme i ymchwilio i'r hyn y gall seliau eu datgelu ynglŷn â bywyd yn y canol oesoedd.

Treial tyfu cywarch ar gyfer defnydd posib mewn amaethyddiaeth yng Nghymru

29 Mehefin 2020

Mae ymchwil newydd ar botensial tyfu cywarch ar ffermydd Cymru at ddibenion diwydiannol ar y gweill ym Mhrifysgol Aberystwyth.