Gallai 92% o rewlifoedd yr Alpau ddiflannu erbyn diwedd y ganrif, medd ymchwilwyr

07 Rhagfyr 2020

Gallai newid hinsawdd arwain at golli hyd at 92% o rewlifoedd yr Alpau erbyn diwedd y ganrif hon yn ôl canfyddiadau ymchwil newydd.

Cwsmeriaid yn barod i dalu pris uwch am gig eidion o ansawdd

01 Rhagfyr 2020

Pa mor frau yw cig yn bwysicach na faint o sudd sydd ynddo


Mae cwsmeriaid yn fodlon talu dwywaith y pris arferol am gig eidion premiwm o ansawdd uchel, yn ôl canlyniadau ymchwil.

Gwasanaeth cyfreithiol am ddim ar restr fer gwobr fawreddog

01 Rhagfyr 2020

Mae gwasanaeth cyngor cyfreithiol am ddim, a ddarperir gan Adran y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Aberystwyth ar y cyd â chwmni cyfreithiol arobryn Emma Williams Family Law, ar ddwy restr fer Gwobrau Pro Bono Law Works eleni.

Estyn cyfnodau Is-Ganghellor a Chadeirydd Cyngor Prifysgol Aberystwyth

03 Rhagfyr 2020

Mae Prifysgol Aberystwyth wedi cadarnhau bod Cadeirydd ac Is-Ganghellor y Cyngor ill dau wedi cytuno i ymestyn eu cyfnodau yn eu swyddi.

Ymchwil i ffermio cymysg yn mynd i'r afael â heriau newid hinsawdd

16 Rhagfyr 2020

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Aberystwyth yn cydweithio ar brosiect rhyngwladol gwerth €7m i helpu ffermwyr i fabwysiadu dulliau amaethyddol mwy arloesol i sicrhau bod eu busnesau yn gallu gwrthsefyll ac addasu i heriau allanol.

Yr Ysgol Gelf yn derbyn rhodd unigryw ar gyfer y cenedlaethau

17 Rhagfyr 2020

Mae Ysgol Gelf Prifysgol Aberystwyth wedi derbyn yr hyn a ddisgrifir fel ‘un o’r rhoddion mwyaf arwyddocaol yn ei hanes’.

Byrgyrs chwilod neu fyrbrydau criced? Bwyd o bryfed ar y fwydlen ymchwil yn Aberystwyth

18 Rhagfyr 2020

Gallai criciaid a chwilod gael eu gweini ar ein platiau yn amlach, diolch i ymchwil academaidd newydd.

Buddsoddiad sy’n werth £10,000 ar gael i fyfyrwyr mentrus Aberystwyth

18 Rhagfyr 2020

Gwahoddir myfyrwyr a graddedigion newydd Prifysgol Aberystwyth i gymryd rhan yn y gystadleuaeth flynyddol i ddathlu'i myfyrwyr mentrus, pan fydd cyfle iddynt ennill buddsoddiad o £10,000 yn eu syniad busnes.

Sting yn cyflwyno gwobr we Ewropeaidd i brosiect amgylcheddol sy’n cael ei arwain gan Aberystwyth

24 Rhagfyr 2020

Cydnabyddiaeth gan yr Undeb Ewropeaidd i prosiect eco-beirianneg arloesol sy'n anelu at droi amddiffynfeydd môr a strwythurau artiffisial eraill yn gynefinoedd morol ffyniannus.