Academydd o Aberystwyth i guradu arddangosfa ryngwladol o bensaernïaeth theatr a gofod perfformio

06 Gorffennaf 2021

Mae academydd o Brifysgol Aberystwyth wedi'i benodi i'r tîm artistig rhyngwladol sy'n gyfrifol am arddangosfa dylunio theatr a senograffeg mwyaf y byd.

Teyrngedau i gyn-Lywydd y Brifysgol

07 Gorffennaf 2021

Mae teyrngedau wedi eu talu i’r Arglwydd Elystan Morgan, cyn-Lywydd y Brifysgol, a fu farw’n 88 mlwydd oed.

Cyflwyno Gwobr Heddychwyr Ifanc i fyfyriwr Gwleidyddiaeth Ryngwladol ar ei flwyddyn olaf

09 Gorffennaf 2021

Mae myfyriwr Gwleidyddiaeth Ryngwladol sydd ar ei flwyddyn olaf yma ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi ennill Gwobr Heddychwyr Ifanc am gyfansoddiad ysgrifenedig ynghylch proses heddwch Israel-Palesteina.

Pa fath o Gymru hoffech chi fyw ynddi?

13 Gorffennaf 2021

Mae ymchwilwyr yn y Brifysgol yn awyddus i glywed eich safbwyntiau ynghylch y math o Gymru yr hoffech chi fyw ynddi.

Aberystwyth yw’r orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr

15 Gorffennaf 2021

Aberystwyth yw’r brifysgol orau yng Nghymru am fodlonrwydd myfyrwyr, yn ôl yr Arolwg Cenedlaethol o Fyfyrwyr (NSS) sydd wedi ei gyhoeddi heddiw, ddydd Iau 15 Gorffennaf 2021.

Mae menywod wedi gwasanaethu yn y lluoedd arfog ers degawdau, ond byd dyn yw’r fyddin o hyd

28 Gorffennaf 2021

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Jenny Mathers o’r Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol yn trafod menywod yn y lluoedd arfog a'r ffordd hir o'n blaenau cyn sicrhau chwarae teg i filwyr benywaidd Prydain

Gwersi bywyd gan wenynwyr - stopiwch dorri'r lawnt, peidiwch â phalmantu'r dreif a dod i arfer â chwilod yn eich salad

29 Gorffennaf 2021

Mewn erthygl yn The Conversation, mae Dr Siobhan Maderson o’r adran Adran Daearyddiaeth a Gwyddorau Daear yn trafod y prif wersi mae hi wedi dysgu o’i hamser yn ymchwilio ac yn gweithio gyda gwenynwyr.