Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi rygbi ar lawr gwlad

04 Chwefror 2022

Ar drothwy gêm agoriadol Cymru ym Mhencampwriaeth Rygbi’r Chwe Gwlad 2022 yn erbyn Iwerddon yn Nulyn, mae Prifysgol Aberystwyth wedi cyhoeddi cytundeb nawdd newydd i gefnogi rygbi ar lawr gwlad yn y gymuned leol.

Un o raddedigion Ysgrifennu Creadigol Aberystwyth ar frig y rhestr o’r cyfrolau ffuglen sy’n gwerthu orau yn y Deyrnas Unedig

04 Chwefror 2022

Graddedigion mewn Ysgrifennu Creadigol, Susan Stokes-Chapman, wedi cyrraedd brig Rhestr Gwerthwyr Gorau’r Sunday Times gyda'i nofel gyntaf.

Lledu’r gair am atebion di-garbon drwy farddoniaeth

09 Chwefror 2022

Bydd y rhan y gall barddoniaeth ei chwarae wrth gyfleu heriau'r argyfwng hinsawdd, ac wrth fynd i’r afael â’r argyfwng, o dan y chwyddwydr mewn prosiect newydd lle bydd beirdd yn y Brifysgol yn cydweithio â Chanolfan y Dechnoleg Amgen.

Llyfr newydd yn datgelu dylanwad Cristnogaeth ar hanes a hunaniaeth Cymru

17 Chwefror 2022

Mae Dr David Ceri Jones o Adran Hanes a Hanes Cymru yn gyd-awdur ar lyfr newydd sy'n adrodd hanes Cristnogaeth yng Nghymru o'i tharddiad yn y cyfnod Rhufeinig hyd heddiw.

Dyfarniad Efydd i Brifysgol Aberystwyth am ei amgylchedd LGBTQ+ cynhwysol

23 Chwefror 2022

Mae ymrwymiad parhaus Prifysgol Aberystwyth i ddarparu amgylchedd croesawgar a chynhwysol i staff a myfyrwyr LGBTQ+ wedi’i gydnabod gan yr elusen flaenllaw Stonewall.

Prifysgol Aberystwyth yn cefnogi’r frwydr yn erbyn malaria drwy fapio gyda dronau

25 Chwefror 2022

Mae ymdrechion i fynd i’r afael â malaria yn Nwyrain Affrica yn elwa o weithio gyda gwyddonwyr ar fapio gyda dronau.