Dyddiadau Pwysig

Dyddiadau Cau Ymgeisio

Rydym yn cynghori myfyrwyr i wneud cais cyn gynhared â phosibl cyn cychwyn eu gradd.

 • Dylai ymgeiswyr am Raddau Ymchwil, yn gyffredinol, wneud cais cyn diwedd Chwefror i gael eu hystyried am le wedi’i ariannu.
 • Yn gyffredinol, dylai ymgeiswyr sy’n bwriadu dod â’u teuluoedd, wneud cais cyn diwedd Chwefror.
 • Mae’r dyddiadau cau Dysgu o Bell wedi’u gosod ddeufis cyn dyddiadau cychwyn y cyrsiau.

Dyddiadau Cychwyn

 • Mae bron pob un o’n rhaglenni trwy gwrs yn cychwyn tua diwedd Medi.
 • Rhaglenni Dysgu o Bell yn yr Adran Astudiaethau Gwybodaeth:
  • MA mewn Gweinyddiaeth Archifau – Ebrill a Medi
  • MSc mewn Llywodraethu a Sicrwydd Gwybodaeth - Medi
  • MA mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth - Ebrill a Medi
  • MA mewn Rheoli Gwybodaeth, Cofnodion ac Archifau Rhyngwladol - Medi
  • MSc mewn Rheoli Gwasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth - Medi
  • Israddedig - BSc mewn Astudiaethau Gwybodaeth a Llyfrgellyddiaeth – Mehefin
 • Mae rhaglenni Dysgu o Bell yn Adran y Gyfraith a Throseddeg yn dechrau yn Ebrill a Hydref.
 • Graddau ymchwil (PhD, MPhil, LLM trwy Ymchwil): diwedd Medi a diwedd Ionawr/dechrau Chwefror fel arfer ar gyfer astudiaethau ymchwil llawn-amser. Gall myfyrwyr ymchwil rhan-amser (nad ydynt yn byw yn Aberystwyth) ddechrau ar ddiwrnod cyntaf unrhyw fis o’r flwyddyn, os yw’r adran wedi cymeradwyo hynny.

Am ragor o eglurder cysylltwch â’r Swyddfa Derbyn Graddedigion