Derbyn eich cais

Mi fydd rhaid ymateb i'ch cynnig o fewn 6 wythnos neu'r dyddiad ymateb a nodir yn y cynnig. Peidiwch â phoeni os nad ydych yn gallu bodloni'r amodau yn eich cynnig erbyn y dyddiad hwn, ar hyn o bryd dim ond angen gwybod os ydych yn bwriadu cymryd eich lle sydd angen arnom ni.

Gallwch ofyn am ohirio tan ddyddiad diweddarach (un neu ddwy flynedd yn dibynnu ar yr adran), os na fyddwch yn gallu cymryd lle am resymau personol neu yn methu bodloni amodau eich cynnig erbyn y dyddiad cofrestru.