Sut 'rydym yn prosesu eich cais

Bydd y tîm Derbyn Graddedigion yn trosglwyddo eich cais i'r adran(au) academaidd priodol i'w hystyried. Fel arfer, gallwch ddisgwyl penderfyniad o fewn 2 wythnos ar gyfer cyrsiau Meistr a Addysgir a 6 wythnos ar gyfer rhaglenni PhD neu Ymchwil. Ar ôl y cyfnod hwn, byddwch yn derbyn llythyr yn nodi:

  • a ydych wedi bod yn llwyddiannus ac yn cael cynnig lle
  • a ydych wedi cael eich gwahodd am gyfweliad
  • os ni allwn gynnig lle i chi

Mae eich llythyr cynnig yn amlinellu:

  • Yr amodau mae angen i chi eu bodloni cyn y gallwch gofrestru
  • cost y cwrs
  • Y dyddiad cychwyn ar gyfer eich cwrs

Pan fyddwch wedi cyflawni amodau eich cynnig, byddwch yn derbyn:

  • Llythyr i gadarnhau eich bod chi’n cael eu derbyn i Brifysgol Aberystwyth
  • Gwybodaeth am sut i dalu ffioedd dysgu, sut i gofrestru
  • Cyfarwyddiadau ar sut i wneud cais am lety'r Brifysgol
  • Gwybodaeth Teithio a cyrraedd, ac amserlen sefydlu ar gyfer uwchraddedigion newydd