Pryd ddylwn i wneud cais?

Yn ddelfrydol, dylid gwneud ceisiadau rhwng mis Rhagfyr a mis Chwefror. Ond mae Prifysgol Aberystwyth yn derbyn ceisiadau am astudiaethau uwchraddedig trwy gydol y flwyddyn, os ydych yn bodloni'r gofynion isaf a bod lle yn dal i fod ar gael ar y cwrs o'ch dewis.

Fel rheol gyffredinol:

Os ydych yn bwriadu gwneud cais am gyllid, cofiwch y bydd dyddiadau cau yn berthnasol. Mae'n rhaid i chi dalu sylw penodol i'r dyddiadau cau hyn, oherwydd yn y rhan fwyaf o achosion mae'n rhaid i chi fod â chynnig cyn y gallwch wneud cais am gyllid. Gweler ein cyfrifiannell cyllid ar gyfer cyfleoedd ariannu.

Dylai ceisiadau Dysgu o Bell cael ei wneud dau fis cyn y cwrs dechrau .

Dylai myfyrwyr rhyngwladol wneud cais cyn gynted ag y bo modd er mwyn sicrhau bod digon o amser i wneud y trefniadau angenrheidiol i allu astudio yn y DU