Beth yw'r amser gorau i ddechrau astudiaeth uwchraddedig?

Mae'r amser gorau i ymgymryd â gradd uwchraddedig yn wahanol i bawb - ac mae'n aml yn cael ei bennu gan amgylchiadau ariannol unigol. Mae nifer fawr o bobl yn parhau â'u hastudiaethau uwchraddedig yn syth ar ôl graddio, neu o fewn rhai blynyddoedd. Ond, mae mwy a mwy o gyflogwyr yn cydnabod manteision hyfforddiant uwchraddedig, i'r cwmni ac i'r unigolyn, ac maent yn cefnogi eu gweithwyr yn hyn o beth. Efallai y byddwch felly'n ystyried astudio gradd uwchraddedig ran-amser, wrth weithio, fel datblygiad proffesiynol. Mae gradd uwchraddedig hefyd yn gymhwyster defnyddiol os ydych yn ystyried llwybr gyrfaol newydd.